Alles over Gemeentebelastingen

Het overgrote deel van de Vlaamse gemeenten houdt de tarieven van de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV), de twee belangrijkste lokale belastingen, in 2017 stabiel. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) bij de gemeentebesturen.