Alles over Fiscaliteit

De Belgische regelgeving over belastingparadijzen is niet duidelijk genoeg. Dat zegt het Rekenhof in een auditverslag dat maandag gepubliceerd werd. Zo is onder meer de Belgische lijst van belastingparadijzen niet meer up-to-date. En om efficiënter te zijn, moet de controlestrategie worden aangepast.

Dit jaar mogen al meer dan 3,92 miljoen Belgen een vooraf ingevulde belastingbrief verwachten. Het gaat om 730.000 belastingplichtigen meer die een zogenaamd voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) krijgen dan vorig jaar. Dat maakten minister van Financiën Alexander De Croo en de federale overheidsdienst Financiën dinsdag bekend.

Horecafederatie Belgian Restaurants Association (B.R.A.) komt met een opvallend voorstel om de horeca te stimuleren. De vereniging stelt voor om de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten uit te breiden, in die mate zelfs dat ook particulieren een etentje voor een stuk van de belastingen zouden kunnen aftrekken.

Gebruikt een huurder de woning om er zijn beroep in uit te oefenen, dan wordt de verhuurder zwaarder belast. Dat is zelfs het geval als de huurder de huur niet fiscaal aftrekt, oordeelt het hof van beroep in Brussel in een recent vonnis.

Volgens Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer kan een absolute fiscale neutraliteit enkel worden bereikt met een volledige individualisering van de belastingheffing. "Zo'n ingreep betekent wel het einde van het huwelijksquotiënt en andere fiscale taboes."

De fiscale regels met betrekking tot het kind ten laste blijken om diverse redenen niet langer aangepast aan de nieuwe samenlevingsvormen. Dat stelt het Jaarrapport 2015 van de Federale Ombudsman, waarin de fiscale knelpunten in kaart worden gebracht.

Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, lijkt een basisaxioma van onze fiscaliteit te zijn, maar het wordt verre van consequent toegepast. Dat zegt Michel Maus, advocaat en hoogleraar fiscaal recht.