Alles over fiscale aftrek

Huwelijksfeesten hebben soms een beroepsmatig karakter. Ze zijn de gelegenheid om zakenrelaties uit te nodigen en met elkaar in contact te brengen. Toch kijkt de fiscus argwanend toe. Hij vreest immers dat de belastingplichtige private kosten wil afwentelen op zijn beroepsinkomsten.