Alles over fiscaal

Luc Maes, voorzitter van de Fiscale Hogeschool pleit voor een vereenvoudiging van de fiscale praktijk. "Een actualisering van de lijst met de forfaitair gewaardeerde voordelen en een eenvormige waardering ervan met het oog op een vlotte toepassing in de fiscale en de sociale wetgeving is zeer wenselijk."

Als ouders uit de echt gescheiden zijn en kiezen voor het co-ouderschap voor hun kinderen, rijst de vraag wie van hen beiden de kinderen fiscaal ten laste kan nemen en aan wie de kinderbijslag uiteindelijk toekomt.