Alles over financiën

Op de website van Finotheker kan je een zogenaamde FinoScore laten berekenen. Op die manier krijg je een beter zicht op je financiële gezondheid.

Geld is één van de voornaamste oorzaken van stress. Door het heft in eigen handen te nemen, kan je het hoofd bieden aan geldgerelateerde nervositeit. Dit zijn vier tips om opnieuw controle te krijgen over de situatie.

Vier op vijf Belgische gezinnen laten hun volledig loon op een gemeenschappelijke rekening storten. Dertien procent doet dat gedeeltelijk, en zeven procent heeft geen gezamenlijke bankrekening. Wat is eigenlijk de beste keuze voor wie samenwoont of getrouwd is?

De nieuwe regering Michel heeft een aantal besparingsmaatregelen in petto. Laat je echter niet ontmoedigen en volg deze tips om te anticiperen op een verminderde koopkracht.