Alles over familie

Een echtscheiding is nooit een pretje. Toch hoeft een huwelijksbreuk niet te escaleren in een dure vechtscheiding. Met een echtscheiding door onderlinge toestemming proberen beide partijen in overleg tot een akkoord te komen. Een evenwichtig contract is vaak specialistenwerk.

Er is een nieuw Belgisch erfrecht in de maak. Het doel is dat de erflater meer beschikkingsvrijheid krijgt en dat er minder conflicten uitbarsten na een overlijden. "Bemiddeling is het nieuwe Esperanto."

Als ouders uiteen zijn hebben zij wel eens discussies over waar hun kinderen naar school moeten gaan. Hoe wordt dat beslist als een overeenkomst tussen hen beide niet mogelijk is?

De zogenaamde "zorgvolmacht" is heel populair geworden. Tot nu toe was dit doorgaans een gewone opsomming van wat men wel en niet mocht met deze volmacht. Nochtans is het aan te raden ook concrete richtlijnen daarin te zetten om "misverstanden" te vermijden tussen ouders en kinderen. Wat is nuttig om in zo'n zorgvolmacht te zetten?

Je zou graag een testament opmaken om je partner goed te beschermen. Maar aan de ander kant zou je graag hebben dat als de kinderen het huis uit zijn er meer naar de kinderen gaat en minder naar je partner. Kan je dan een zogenaamd "getrapt" testament opmaken om dit op te vangen?