Alles over effectenbeheer

Als je een effectenrekening opent bij een bank of via een vermogensbeheerder, moet je soms aankruisen of de effecten mogen worden uitgeleend. Wat betekent dit en wat zijn de risico's?