Alles over CMB:BE

Het resultaat na belastingen voor het ganse jaar 2008 bij CMB wordt geraamd op 213 miljoen EUR, te vergelijken met 243 miljoen EUR voor het jaar 2007. De bijdrage van Bocimar aan het groepsresultaat voor het jaar 2008 bedraagt 246 miljoen EUR (2007: 243 miljoen EUR).