Alles over China

De olieprijs is maandagochtend naar het laagste peil sinds 10 januari gezakt, na berichten over de hachelijke situatie van de Chinese economie. De economen van Deutsche Bank verwachten dat de Verenigde Staten tegen het midden van 2023 in een recessie belanden, terwijl de economische crisis in Europa steeds meer vorm krijgt.

Recessies zijn moeilijk voor beleggers om op in te spelen. Strategen en analisten leggen uit hoe ze hun portefeuilles er toch tegen kunnen wapenen. "In een gebalanceerde portefeuille is het zaak de recessieklap te beperken, om de grootste risico's af te dekken, zonder achteraf de remonte te missen", stelt Dirk Thiels van KBC Asset Management.

Klaus Kaldemorgen, de beheerder van het fonds DWS Concept Kaldemorgen, heeft in zijn veertigjarige carrière veel ups en downs meegemaakt op de financiële markten, maar de huidige turbulentie is grensverleggend, stelt hij vast. "De wereldeconomie en dus ook de financiële markten veranderen op een manier die we de jongste vijftig jaar niet meer gezien hebben."

Het Europees Octrooibureau ontving vorig jaar ruim 188.000 aanvragen, een stijging met 4,5 procent na een lichte terugval in 2020. Zeker in tijden van versnelde technologische innovatie lijken octrooien opnieuw aan belang te winnen. Maar hoe doet u dat, een octrooi aanvragen? Is het wel echt nodig? En hoeveel kost het?

Voor het eerst sinds maart 2019 vindt het Agentschap van de Schuld de rente voldoende hoog om opnieuw schuldpapier op maat van kleine beleggers uit te geven. De rente op spaarrekeningen lijkt daarentegen verankerd net boven 0 procent. De hypotheekrente verdubbelde, maar de rente op consumentenkredieten bewoog amper. Hoe komt dat?