Alles over Cassatie

'Is de fiscale strijdbijl tegen de managementvennootschappen begraven? Dat valt te betwijfelen. De ervaring leert dat als de fiscus bot vangt bij de fiscaal rechter, hij vervolgens aanklopt bij de wetgever.' Dat zegt Leen Ketels, advocaat en vennoot bij Renier & Ketels.Tax.

'In het strafrecht is de rechtspraak terecht heel strikt wat betreft het naleven van de procedure. In het fiscaal recht geniet de burger heel wat minder procedurele bescherming. Niet enkel de wetgever, maar ook de rechtspraak is vergevingsgezind voor procedurele inbreuken door de fiscus', zegt Leen Ketels, advocaat en vennoot bij Renier & Ketels.Tax.

Vanaf 1 februari zal de verliezende partij aan het einde van een gerechtelijke procedure de rolrechten moeten betalen. Dat gebeurt op basis van een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Nu betaalt de eiser die kosten nog aan het begin van de procedure, maar ze vormen soms een drempel om naar de rechtbank te stappen. Tegelijkertijd worden de tarieven ook aangepast.

Een recent arrest van het Hof van Cassatie toont aan dat je best oplet bij het opmaken van een bewijs van een handgift. Waarop moet je zeker letten, zodat de bankgift geldig is?