Alles over belasting

De zesde staatshervorming met bijvoorbeeld de regionalisering van de woonbonus in Vlaanderen maakt de aangifte nog meer ingewikkeld. België is koploper voor het aantal codes die de belastingplichte moet invullen.

Luc Maes, voorzitter van de Fiscale Hogeschool pleit voor een vereenvoudiging van de fiscale praktijk. "Een actualisering van de lijst met de forfaitair gewaardeerde voordelen en een eenvormige waardering ervan met het oog op een vlotte toepassing in de fiscale en de sociale wetgeving is zeer wenselijk."

De fiscus heeft het traditioneel moeilijk met de aftrek van de kosten van dure en exclusieve auto's. Mag de fiscus deze kosten verwerpen en dus oordelen over de opportuniteit van een fiscale uitgave?