Alles over armoede

De afgelopen tien jaar zijn er in ons land zo'n 40.000 mensen bijgekomen die een job hebben, maar toch moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Leuvense Instituut voor de Arbeid.

Keith Payne, docent psychologie aan de Universiteit van North Carolina onderzoekt in zijn boek 'De gebroken ladder' hoe ongelijkheid binnen onze eigen sociale omgeving ons financieel verdeelt. In deze passage heeft hij het over de statusladder.

De hoogte van het leefloon ligt nog altijd even ver onder de Europese armoededrempels als tien jaar geleden. Dat zegt oppositiepartij Groen. Die roept de regering op om het leefloon op het niveau van de armoedegrens te brengen. De groenen kijken daarbij vooral naar CD&V.

De nieuwe kinderbijslag die Vlaanderen in 2019 wil invoeren zal het armoederisico van kinderen en gezinnen met 0,9 procent verkleinen en zal de armoedekloof aanzienlijk verkleinen. Dat blijkt uit de armoedetoets op de kinderbijslag die in opdracht van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is uitgevoerd door onderzoekers van de KU Leuven.

Volgens berekeningen van het armoedeplatform Decenniumdoelen draaien de laagste inkomens dit jaar voor de derde keer op rij op voor de kosten van de regeringsbesparingen. Elke Sleurs, staatsecretaris voor armoedebestrijding reageert scherpt op de studie.

Het risico op armoede of sociale uitsluiting is in 2015 in de Europese Unie opnieuw uitgekomen op het niveau net voor de uitbarsting van de crisis (2008).

1.728.000 Belgen leven onder de armoedegrens. Dat blijkt uit het Jaarboek "Armoede in België 2016" van de onderzoeksgroep POS+ van de Universiteit van Gent en CeRIS van de Universiteit Bergen, opgesteld op vraag van Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs (N-VA) en de POD Maatschappelijke Integratie.