Alles over Arcopar

De Arco-vennootschap Arcopar bezit momenteel nog voor meer dan 224 miljoen euro aan beleggingen en liquide middelen, bleek op de jaarlijkse, woelige aandeelhoudersvergadering. Maar de coöperanten van Arcopar moeten nog niet meteen hopen dat ze iets van hun belegging zullen terugzien.