Alles over aanvullende personenbelasting

Het overgrote deel van de Vlaamse gemeenten houdt de tarieven van de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV), de twee belangrijkste lokale belastingen, in 2017 stabiel. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) bij de gemeentebesturen.

Binnenkort krijgen we opnieuw onze belastingbrief in de brievenbus. Een deel van die personenbelastingen komt op de rekening van de gemeenten terecht. Voorts innen zij een deel van de onroerende voorheffing. Maar waar betaalt u het meest?