Volgens algemeen secretaris Paul Callewaert proberen ziekenhuizen met hogere supplementen op eenpersoonskamers het verbod op kamer- en ereloonsupplementen in twee- en meerpersoonskamers te omzeilen.

Supplementen

De Socialistische Mutualiteiten namen 500.000 ziekenhuisfacturen onder de loep. Daaruit blijkt dat het totale bedrag aan geïnde supplementen bij de leden van Socialistisch Ziekenfonds is gedaald van 157,6 miljoen euro in 2011 naar 154,5 miljoen euro. Die daling is volgens de mutualiteiten vooral toe te schrijven aan de afschaffing van de supplementen in twee- en meerpersoonskamers in 2013.

Maar volgens het Socialistische Ziekenfonds trachten ziekenfondsen dat verlies "te recupereren door hogere ereloon- en kamersupplementen in eenpersoonskamers". Het totaalbedrag aan geïnde supplementen in die eenpersoonskamers is tussen 2011 en 2013 met 8,5 miljoen euro gestegen.

1.330 euro

Concreet betalen patiënten in eenpersoonskamers gemiddeld 1.330 euro aan supplementen of 4,45 procent meer dan in 2013. Er zijn en blijven wel heel grote regionale verschillen. Zo ligt het gemiddelde ereloonsupplement in Brussel op 1.641 euro en in Vlaanderen op 699 euro en de gemiddelde kamersupplementen in Brussel op 555 euro en in Vlaanderen op 199 euro.

Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten: "Het is duidelijk dat ziekenhuizen op creatieve manieren proberen het verbod op kamer- en ereloonsupplementen in twee- en meerpersoonskamers te omzeilen. Ze recupereren een deel van de gederfde inkomsten door hogere supplementen in eenpersoonskamers te vragen. Dit stuit ons tegen de borst en baart ons zorgen". (Belga/NS)

Volgens algemeen secretaris Paul Callewaert proberen ziekenhuizen met hogere supplementen op eenpersoonskamers het verbod op kamer- en ereloonsupplementen in twee- en meerpersoonskamers te omzeilen. De Socialistische Mutualiteiten namen 500.000 ziekenhuisfacturen onder de loep. Daaruit blijkt dat het totale bedrag aan geïnde supplementen bij de leden van Socialistisch Ziekenfonds is gedaald van 157,6 miljoen euro in 2011 naar 154,5 miljoen euro. Die daling is volgens de mutualiteiten vooral toe te schrijven aan de afschaffing van de supplementen in twee- en meerpersoonskamers in 2013. Maar volgens het Socialistische Ziekenfonds trachten ziekenfondsen dat verlies "te recupereren door hogere ereloon- en kamersupplementen in eenpersoonskamers". Het totaalbedrag aan geïnde supplementen in die eenpersoonskamers is tussen 2011 en 2013 met 8,5 miljoen euro gestegen. Concreet betalen patiënten in eenpersoonskamers gemiddeld 1.330 euro aan supplementen of 4,45 procent meer dan in 2013. Er zijn en blijven wel heel grote regionale verschillen. Zo ligt het gemiddelde ereloonsupplement in Brussel op 1.641 euro en in Vlaanderen op 699 euro en de gemiddelde kamersupplementen in Brussel op 555 euro en in Vlaanderen op 199 euro. Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten: "Het is duidelijk dat ziekenhuizen op creatieve manieren proberen het verbod op kamer- en ereloonsupplementen in twee- en meerpersoonskamers te omzeilen. Ze recupereren een deel van de gederfde inkomsten door hogere supplementen in eenpersoonskamers te vragen. Dit stuit ons tegen de borst en baart ons zorgen". (Belga/NS)