De heffing diende om de export van suikeroverschotten uit de Europese Unie naar de wereldmarkt financieel te ondersteunen. Het bedrag was Europees bepaald, maar de uitvoering verliep land per land. In België gebeurde dat via de suikerfabrieken. Zij dienden per ton suiker een bedrag te storten. Zestig procent van de heffing schoven ze evenwel door naar de suikerbiettelers door hen een lagere prijs voor hun productie uit te betalen. Uiteindelijk bleek een deel van de heffing onterecht te zijn. De Europese Commissie moet daardoor in totaal 295 miljoen euro terugbetalen aan de toenmalige Europese bietentelers en suikerfabrieken. Momenteel verloopt ook de terugbetaling van het te veel gevraagde via datzelfde kanaal. Van een aantal toenmalige telers zijn evenwel de contactgegevens veranderd zodat ze niet bereikt kunnen worden door de suikerfabrieken, bijvoorbeeld omdat ze inmiddels verhuisd zijn. Zij kunnen nu zelf of - bij overleden telers - via hun erfgenamen om een teruggave vragen via hun toenmalige suikerfabriek. (Belga)

De heffing diende om de export van suikeroverschotten uit de Europese Unie naar de wereldmarkt financieel te ondersteunen. Het bedrag was Europees bepaald, maar de uitvoering verliep land per land. In België gebeurde dat via de suikerfabrieken. Zij dienden per ton suiker een bedrag te storten. Zestig procent van de heffing schoven ze evenwel door naar de suikerbiettelers door hen een lagere prijs voor hun productie uit te betalen. Uiteindelijk bleek een deel van de heffing onterecht te zijn. De Europese Commissie moet daardoor in totaal 295 miljoen euro terugbetalen aan de toenmalige Europese bietentelers en suikerfabrieken. Momenteel verloopt ook de terugbetaling van het te veel gevraagde via datzelfde kanaal. Van een aantal toenmalige telers zijn evenwel de contactgegevens veranderd zodat ze niet bereikt kunnen worden door de suikerfabrieken, bijvoorbeeld omdat ze inmiddels verhuisd zijn. Zij kunnen nu zelf of - bij overleden telers - via hun erfgenamen om een teruggave vragen via hun toenmalige suikerfabriek. (Belga)