Waarom zou u studiejaren afkopen?
...

Waarom zou u studiejaren afkopen?De regularisatie van de studieperiode is een optie voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Elk afgekocht studiejaar levert u jaarlijks een extra stukje wettelijk pensioen op. Het bedrag varieert naargelang uw statuut:· Als werknemer of zelfstandige komt er per geregulariseerd studiejaar elk jaar 277,44 euro (alleenstaandenpensioen) of 346,80 euro (gezinspensioen) bruto bij. Het maakt niet uit hoeveel u verdient tijdens uw loopbaan. De bedragen worden geïndexeerd.· Als ambtenaar hebt u per geregulariseerd studiejaar recht op een brutoverhoging van 1/60ste van de wedde die als referentie dient voor de berekening van uw wettelijk pensioen. Het gemiddelde van uw lonen van de jongste tien jaar geeft een goede indicatie.Welke studiejaren komen in aanmerking?U kunt de volledige periode waarvoor u een diploma behaald hebt, afkopen. Dat betekent: het einddiploma én alle voorgaande diploma's (postsecundair) die nodig waren voor het bekomen van dat einddiploma. Studiejaren die u opnieuw begonnen bent, tellen niet mee, maar stageperiodes die recht geven op een beroepskwalificatie komen wél in aanmerking. Het is ook mogelijk twee jaren af te kopen van de periode waarin u uw doctoraat hebt voorbereid. Als het behalen daarvan langer geduurd heeft, tellen de extra jaren niet mee.Hoeveel kost het u?Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren betalen eenzelfde forfaitair bedrag:· Tot en met 30 november 2020 is dat 1560,60 euro (eveneens geïndexeerd) per studiejaar. Het maakt niet uit wanneer u precies afstudeerde, zolang het maar vanaf uw 20ste verjaardag was.· Vanaf 1 december 2020 geldt het tarief van 1560,60 euro enkel nog voor studiejaren die u aankoopt binnen de tien jaar na het behalen van uw diploma. Is het langer geleden, dan wordt het tarief 'actuarieel' berekening. Hoe langer u wacht, hoe duurder het wordt.De betaalde bedragen zijn fiscaal aftrekbaar als sociale bijdrage via uw aangifte in de personenbelasting (rubriek 1257/2257). Dat gebeurt tegen de hoogste (marginale) inkomensschijf. Bedraagt die 50 procent, dan recupereert u dus de helft.Is het de moeite waard?De regularisatie van studiejaren is niet voor iedereen interessant. Mogelijk kunnen de aan uw pensioen toegevoegde bedragen ertoe leiden dat u in een hogere belastingschijf terechtkomt. In bepaalde gevallen bedraagt de terugverdientijd meerdere jaren, en wegen de gemaakte kosten niet op tegen de baten. Werknemers en ambtenaren kunnen gratis en vrijblijvend een simulatie doen via de overheidswebsite MyPension.be. Daar krijgen ze een raming van de kosten en opbrengsten. Zelfstandigen moeten daarvoor aankloppen bij hun sociaal secretariaat.Hoe doet u de aanvraag?Op de website Koopuwstudiejaren.be vindt u alle details over het afkopen van uw studiejaren. Daar leest u ook hoe u de aanvraag moet indienen. Voor werknemers en ambtenaren kan dat online via MyPension.be. Zelfstandigen vinden bijkomende informatie op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Zij dienen een aanvraag in bij hun sociaal secretariaat.