Voor het eerst in 10 jaar tijd zijn de Belgen iets minder rijk, dat is de conclusie van een studie van ING België op basis van data van de Nationale Bank van België. Het gemiddelde netto financiële vermogen van de Belgische gezinnen bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 215.000 euro. In 2017 (217.500 euro) en 2016 (217.900 euro) lagen die bedragen nog iets hoger.

De daling wordt toegeschreven aan twee factoren. Het financiële vermogen van de Belgen steeg minder snel, vooral sinds midden 2017. In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg dit vermogen 1.340 miljard euro, wat gelijk is aan driemaal het jaarlijkse Belgische bbp. Het totaal van de financiële activa daalde in het eerste kwartaal van 2018 tegenover eind 2017 met 7,3 miljard euro, terwijl er in het eerste kwartaal van 2017 en 2016 nog een stijging van de totale financiële activa van de Belgische gezinnen was van respectievelijk 8,1 miljard en 6,2 miljard euro. Er is minder spaargeld en er spelen negatieve waarderingseffecten door schommelingen van de beurs, voornamelijk beveks (-2,7 miljard), niet-beursgenoteerde aandelen (-2,2 miljard), maar ook voor levensverzekeringen en pensioenfondsen (-1,9 miljard).

Verder is er een snellere stijging van de schuldgraad. Terwijl de activa in het eerste kwartaal van 2018 met slechts 0,4 procent jaar-op-jaar toenamen, liepen de schulden met 4,4 procent (of 12 miljard, de sterkste stijging van de voorbije vijf jaar) op tot 282 miljard euro, waarvan 81 procent hypotheken. Dit stemt overeen met 110 procent van het bruto beschikbare inkomen van de gezinnen en 64 procent van het bbp. Die groei is volgens ING onder meer te wijten aan de versoepeling van de kredietvoorwaarden. In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg de gemiddelde schuld 57.375 euro per gezin.

Ongelijke verdeling

De verdeling van het totale vermogen in België is meer ongelijk dan die van de inkomens. De 5 procent rijkste Belgen bezit ongeveer 30 procent van het vermogen. 'Als er geen rekening wordt gehouden met het vastgoedvermogen en met de gezinnen die geen financieel vermogen hebben, dan blijkt dat het verschil tussen de rijksten en de armste Belgen één van de grootste is binnen de eurozone: de 10 procent rijkste Belgen heeft een financieel vermogen dat 13 maal hoger is dan dat van de mediane Belg.'

'Maar door het wijdverspreide vastgoedbezit - 70 procent van Belgen zijn eigenaar - blijkt de ongelijkheid met betrekking tot de totale vermogens een stuk kleiner in België dan in de buurlanden.'

Voor het eerst in 10 jaar tijd zijn de Belgen iets minder rijk, dat is de conclusie van een studie van ING België op basis van data van de Nationale Bank van België. Het gemiddelde netto financiële vermogen van de Belgische gezinnen bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 215.000 euro. In 2017 (217.500 euro) en 2016 (217.900 euro) lagen die bedragen nog iets hoger.De daling wordt toegeschreven aan twee factoren. Het financiële vermogen van de Belgen steeg minder snel, vooral sinds midden 2017. In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg dit vermogen 1.340 miljard euro, wat gelijk is aan driemaal het jaarlijkse Belgische bbp. Het totaal van de financiële activa daalde in het eerste kwartaal van 2018 tegenover eind 2017 met 7,3 miljard euro, terwijl er in het eerste kwartaal van 2017 en 2016 nog een stijging van de totale financiële activa van de Belgische gezinnen was van respectievelijk 8,1 miljard en 6,2 miljard euro. Er is minder spaargeld en er spelen negatieve waarderingseffecten door schommelingen van de beurs, voornamelijk beveks (-2,7 miljard), niet-beursgenoteerde aandelen (-2,2 miljard), maar ook voor levensverzekeringen en pensioenfondsen (-1,9 miljard).Verder is er een snellere stijging van de schuldgraad. Terwijl de activa in het eerste kwartaal van 2018 met slechts 0,4 procent jaar-op-jaar toenamen, liepen de schulden met 4,4 procent (of 12 miljard, de sterkste stijging van de voorbije vijf jaar) op tot 282 miljard euro, waarvan 81 procent hypotheken. Dit stemt overeen met 110 procent van het bruto beschikbare inkomen van de gezinnen en 64 procent van het bbp. Die groei is volgens ING onder meer te wijten aan de versoepeling van de kredietvoorwaarden. In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg de gemiddelde schuld 57.375 euro per gezin.De verdeling van het totale vermogen in België is meer ongelijk dan die van de inkomens. De 5 procent rijkste Belgen bezit ongeveer 30 procent van het vermogen. 'Als er geen rekening wordt gehouden met het vastgoedvermogen en met de gezinnen die geen financieel vermogen hebben, dan blijkt dat het verschil tussen de rijksten en de armste Belgen één van de grootste is binnen de eurozone: de 10 procent rijkste Belgen heeft een financieel vermogen dat 13 maal hoger is dan dat van de mediane Belg.''Maar door het wijdverspreide vastgoedbezit - 70 procent van Belgen zijn eigenaar - blijkt de ongelijkheid met betrekking tot de totale vermogens een stuk kleiner in België dan in de buurlanden.'