Het corona-ouderschapsverlof maakt het voor werknemers mogelijk om voor hun kinderen te zorgen tijdens de coronacrisis. De werkgever moet hier wel toestemming voor geven. De maatregel werd op 14 mei gepubliceerd in het Staatsblad, maar is wel met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 mei. De regeling blijft minstens tot eind juni van kracht, maar wordt mogelijk nog verlengd.

Volgens een studie van Acerta heeft 1,2 procent van de Belgische werknemers intussen gebruik gemaakt van de maatregel. Als dat cijfer wordt toegepast op de volledig werkende Belgische bevolking, komt dat overeen met bijna 60.000 corona-ouderschapsverloven. In totaal genoot zo'n 3,6 procent van de Belgische werknemers in mei van een of andere vorm van ouderschapsverlof. Dat is bijna een derde meer dan in april.

De analyse van Acerta is gebaseerd op de loongegevens op 29 mei, van een representatief staal van meer dan 32.000 werkgevers en 147.534 werknemers in de privésector.

Het corona-ouderschapsverlof maakt het voor werknemers mogelijk om voor hun kinderen te zorgen tijdens de coronacrisis. De werkgever moet hier wel toestemming voor geven. De maatregel werd op 14 mei gepubliceerd in het Staatsblad, maar is wel met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 mei. De regeling blijft minstens tot eind juni van kracht, maar wordt mogelijk nog verlengd.Volgens een studie van Acerta heeft 1,2 procent van de Belgische werknemers intussen gebruik gemaakt van de maatregel. Als dat cijfer wordt toegepast op de volledig werkende Belgische bevolking, komt dat overeen met bijna 60.000 corona-ouderschapsverloven. In totaal genoot zo'n 3,6 procent van de Belgische werknemers in mei van een of andere vorm van ouderschapsverlof. Dat is bijna een derde meer dan in april.De analyse van Acerta is gebaseerd op de loongegevens op 29 mei, van een representatief staal van meer dan 32.000 werkgevers en 147.534 werknemers in de privésector.