In de horeca worden de werknemers betaald volgens de functie die ze uitvoeren. En dat geldt eveneens voor de studenten. Ook zij moeten worden verloond volgens de taak die ze opgelegd krijgen. Toch bestaat voor hen een aparte regel. Ze mogen namelijk twee categorieën lager worden ingeschaald dan het reguliere personeel dat dezelfde functie uitoefent. Hierop bestaat wel één uitzondering. De terugzetting geldt niet voor leerlingen van hotelscholen die aan het werk zijn met een arbeidsovereenkomst voor studenten. Daarnaast is er een tweede korting. Zo bedraagt het minimumloon voor een 17-jarige 90 procent van het minimumloon voor een volwassene. Voor een 16-jarige is dat 80 procent en voor een 15-jarige 70 procent. In de horeca kunnen fooien een belangrijk deel zijn van het loon. Komt de jobstudent met zijn fooien niet aan het minimum, dan moet de werkgever dit bedrag aanvullen. Wie geen 18 is, mag in principe niet op een zondag of een feestdag werken. Voor de horeca is er wel een uitzondering. Hier mogen jongeren één zon- of feestdag op de twee worden tewerkgesteld. Een uitzondering is er ook voor de nachtarbeid. Normaal mogen jongeren tot 18 niet werken tussen 20u en 6u. Voor de horeca mogen die grenzen wel worden overschreden, al blijft er een verbod tussen middernacht en 4u. En dat speciale regime geldt ook voor de wekelijkse arbeidstijd. In de regel mag je maximum 8 uur per dag werken in een zesdaagse werkweek en 9 uur in een vijfdaags stelsel. Per week mag je maximum 40 uur werken. Voor de horeca geldt een maximum van 11 uur per dag en 50 uur per week. (Belga)

In de horeca worden de werknemers betaald volgens de functie die ze uitvoeren. En dat geldt eveneens voor de studenten. Ook zij moeten worden verloond volgens de taak die ze opgelegd krijgen. Toch bestaat voor hen een aparte regel. Ze mogen namelijk twee categorieën lager worden ingeschaald dan het reguliere personeel dat dezelfde functie uitoefent. Hierop bestaat wel één uitzondering. De terugzetting geldt niet voor leerlingen van hotelscholen die aan het werk zijn met een arbeidsovereenkomst voor studenten. Daarnaast is er een tweede korting. Zo bedraagt het minimumloon voor een 17-jarige 90 procent van het minimumloon voor een volwassene. Voor een 16-jarige is dat 80 procent en voor een 15-jarige 70 procent. In de horeca kunnen fooien een belangrijk deel zijn van het loon. Komt de jobstudent met zijn fooien niet aan het minimum, dan moet de werkgever dit bedrag aanvullen. Wie geen 18 is, mag in principe niet op een zondag of een feestdag werken. Voor de horeca is er wel een uitzondering. Hier mogen jongeren één zon- of feestdag op de twee worden tewerkgesteld. Een uitzondering is er ook voor de nachtarbeid. Normaal mogen jongeren tot 18 niet werken tussen 20u en 6u. Voor de horeca mogen die grenzen wel worden overschreden, al blijft er een verbod tussen middernacht en 4u. En dat speciale regime geldt ook voor de wekelijkse arbeidstijd. In de regel mag je maximum 8 uur per dag werken in een zesdaagse werkweek en 9 uur in een vijfdaags stelsel. Per week mag je maximum 40 uur werken. Voor de horeca geldt een maximum van 11 uur per dag en 50 uur per week. (Belga)