Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders bijvoorbeeld het vruchtgebruik van een appartement aan zee, terwijl de kinderen de blote eigendom betalen. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar van het pand zonder een euro erfbelasting af te dragen.
...