Het globale resultaat van de Ethias-groep bedraagt € 134,2 miljoen, wat vooruitloopt op het geraamde jaarbudget van 230,3 miljoen euro. Het boekhoudkundige eindresultaat blijft in 2014 echter wel onder invloed staan van de beslissing die de NBB handhaaft om ook nog dit jaar geen vrijstelling te verlenen voor de dotatie aan de knipperlichtreserve. Die verplichting tot bufferen door de Nationale bank moet levensverzekeraars tegen de lage rentes op de financiële markten beschermen. De impact daarvan in de rekeningen van Ethias is niet mis: het gaat om maar liefst € 82,7 miljoen voor het eerste semester. In de niet-levensverzekeringen stijgt het bruto incasso met 1 % ten opzichte van 30 juni 2013 en wordt er afgeklokt op € 856 miljoen (€ 848 miljoen een jaar eerder). Bij de levensverzekeringen bedraagt het omzetcijfer € 559 miljoen, een aanzienlijke daling ten opzichte van dezelfde periode in 2013 (€ 758 miljoen). In dit laatste cijfer zitten volgens Ethias wel uitzonderlijke eenmalige premies verwerkt voor een bedrag van € 192 miljoen. Een opsteker voor de verzekeringsgroep is de ratingverhoging die het agentschap Fitch eind juli aankondigde voor Ethias nv en Ethias Gemeen Recht. De rating gaat namelijk van BBB (met perspectief stabiel) naar BBB+ (met perspectief stabiel). (Belga)

Het globale resultaat van de Ethias-groep bedraagt € 134,2 miljoen, wat vooruitloopt op het geraamde jaarbudget van 230,3 miljoen euro. Het boekhoudkundige eindresultaat blijft in 2014 echter wel onder invloed staan van de beslissing die de NBB handhaaft om ook nog dit jaar geen vrijstelling te verlenen voor de dotatie aan de knipperlichtreserve. Die verplichting tot bufferen door de Nationale bank moet levensverzekeraars tegen de lage rentes op de financiële markten beschermen. De impact daarvan in de rekeningen van Ethias is niet mis: het gaat om maar liefst € 82,7 miljoen voor het eerste semester. In de niet-levensverzekeringen stijgt het bruto incasso met 1 % ten opzichte van 30 juni 2013 en wordt er afgeklokt op € 856 miljoen (€ 848 miljoen een jaar eerder). Bij de levensverzekeringen bedraagt het omzetcijfer € 559 miljoen, een aanzienlijke daling ten opzichte van dezelfde periode in 2013 (€ 758 miljoen). In dit laatste cijfer zitten volgens Ethias wel uitzonderlijke eenmalige premies verwerkt voor een bedrag van € 192 miljoen. Een opsteker voor de verzekeringsgroep is de ratingverhoging die het agentschap Fitch eind juli aankondigde voor Ethias nv en Ethias Gemeen Recht. De rating gaat namelijk van BBB (met perspectief stabiel) naar BBB+ (met perspectief stabiel). (Belga)