Wilt u een deel van uw vermogen nalaten aan een verre erfgenaam, bijvoorbeeld een neef of een goede vriend, dan betaalt die daar veel erfbelastingen op. Via een zogeheten duolegaat kunt u die hoge belastingen op een legale manier vermijden. Die constructie biedt de mogelijkheid een deel van uw erfenis te verdelen over twee partijen: de verre erfgenaam en een erkende vereniging of stichting die zich inzet voor he...