Ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar stijgt het BBP met 0,9 %. Over het hele jaar 2013 en volgens een eerste voorlopige raming zou het BBP met 0,2 % toenemen. In het derde kwartaal van 2013 nam de binnenlandse werkgelegenheid met 0,1 % toe op kwartaalbasis, terwijl ze bij een vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar daalde met 0,2%. Het arbeidsvolume van de loontrekkenden vertoont een negatieve evolutie van 0,2 % in vergelijking met het voorgaande trimester terwijl die in het tweede trimester nog licht toenam (+0,2 %). In vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar blijft de evolutie negatief en bedraagt -0,8 % voor het derde kwartaal van 2013. Het crisisjaar 2012, waarin het BBP nog kromp met 0,1 procent, lijkt vergeten. De prognoses voor 2014 voorspellen België een lichte groei van om en bij de 1 procent. (Belga)

Ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar stijgt het BBP met 0,9 %. Over het hele jaar 2013 en volgens een eerste voorlopige raming zou het BBP met 0,2 % toenemen. In het derde kwartaal van 2013 nam de binnenlandse werkgelegenheid met 0,1 % toe op kwartaalbasis, terwijl ze bij een vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar daalde met 0,2%. Het arbeidsvolume van de loontrekkenden vertoont een negatieve evolutie van 0,2 % in vergelijking met het voorgaande trimester terwijl die in het tweede trimester nog licht toenam (+0,2 %). In vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar blijft de evolutie negatief en bedraagt -0,8 % voor het derde kwartaal van 2013. Het crisisjaar 2012, waarin het BBP nog kromp met 0,1 procent, lijkt vergeten. De prognoses voor 2014 voorspellen België een lichte groei van om en bij de 1 procent. (Belga)