De vroedvrouw kan tijdens de zwangerschap onder meer het verloop van de normale zwangerschap schetsen, de keuze tussen borst- en/of flesvoeding toelichten en uitleg geven over de arbeid, bevalling en verblijf op de materniteit. Net als bij de dokters wordt bij de vergoeding van de vroedvrouwen gekeken of die geconventioneerd is of niet. In het eerste geval heeft ze zich akkoord verklaard met de tarieven die de ziekenfondsen voorstellen, in het tweede geval niet. Op 1 januari 2013 werden de vroedvrouwentarieven met 2,76% geïndexeerd. Geconventioneerde vroedvrouwen vragen nu voor een eerste raadpleging 35,73 euro. Voor een volgende bijstand is dat 25,52 euro. En voor de voorbereiding tot de bevalling 17,01 euro. Al deze sommen kan de aanstaande moeder volledig terugkrijgen van het ziekenfonds. Vanaf 1 februari dienen aanstaande moeders dus zelf niets meer te betalen. De geconventioneerde vroedvrouwen kunnen de rekeningen rechtstreeks indienen bij het ziekenfonds en daar hun geld opvragen. Worden de prestaties verstrekt door een vroedvrouw die niet geconventioneerd is, dan kan die hogere tarieven vragen en wordt slechts een deel terugbetaald. (MVL)

De vroedvrouw kan tijdens de zwangerschap onder meer het verloop van de normale zwangerschap schetsen, de keuze tussen borst- en/of flesvoeding toelichten en uitleg geven over de arbeid, bevalling en verblijf op de materniteit. Net als bij de dokters wordt bij de vergoeding van de vroedvrouwen gekeken of die geconventioneerd is of niet. In het eerste geval heeft ze zich akkoord verklaard met de tarieven die de ziekenfondsen voorstellen, in het tweede geval niet. Op 1 januari 2013 werden de vroedvrouwentarieven met 2,76% geïndexeerd. Geconventioneerde vroedvrouwen vragen nu voor een eerste raadpleging 35,73 euro. Voor een volgende bijstand is dat 25,52 euro. En voor de voorbereiding tot de bevalling 17,01 euro. Al deze sommen kan de aanstaande moeder volledig terugkrijgen van het ziekenfonds. Vanaf 1 februari dienen aanstaande moeders dus zelf niets meer te betalen. De geconventioneerde vroedvrouwen kunnen de rekeningen rechtstreeks indienen bij het ziekenfonds en daar hun geld opvragen. Worden de prestaties verstrekt door een vroedvrouw die niet geconventioneerd is, dan kan die hogere tarieven vragen en wordt slechts een deel terugbetaald. (MVL)