In totaal werden er in ons land 17.318 valse biljetten uit omloop genomen, bijna een derde minder dan in 2019. De Nationale Bank ziet een deel van de verklaring bij de coronacrisis. 'Het volume van de betalingen is immers, ongeacht het betaalmiddel, fors gedaald. Dit had ook een sterke afname van de opgespoorde valse bankbiljetten tot gevolg', klinkt het.

De biljetten van 20 en 50 euro blijven bij valsemunters het meest in trek, net als de voorgaande jaren. Samen vertegenwoordigen ze bijna 7 op de 10 ontdekte vervalsingen.

De Nationale Bank merkt nog op dat het aantal valse biljetten zeer beperkt is in vergelijking met het aantal echte bankbiljetten. Voor het hele eurogebied gaat het om 17 valse stuks per miljoen biljetten. 'Dat is een historisch laag cijfer', klinkt het.

Wereldwijd werden er zo'n 460.000 valse eurobiljetten ontdekt, een daling met 17,7 procent tegenover 2019. De bank verwijst nog eens naar de eenvoudige en snelle manier om valse biljetten te onderscheiden, door de 'voelen, kijken, kantelen'-methode. Bovendien beschikken de nieuwe reeks eurobiljetten over nog performantere veiligheidskenmerken.

In totaal werden er in ons land 17.318 valse biljetten uit omloop genomen, bijna een derde minder dan in 2019. De Nationale Bank ziet een deel van de verklaring bij de coronacrisis. 'Het volume van de betalingen is immers, ongeacht het betaalmiddel, fors gedaald. Dit had ook een sterke afname van de opgespoorde valse bankbiljetten tot gevolg', klinkt het. De biljetten van 20 en 50 euro blijven bij valsemunters het meest in trek, net als de voorgaande jaren. Samen vertegenwoordigen ze bijna 7 op de 10 ontdekte vervalsingen. De Nationale Bank merkt nog op dat het aantal valse biljetten zeer beperkt is in vergelijking met het aantal echte bankbiljetten. Voor het hele eurogebied gaat het om 17 valse stuks per miljoen biljetten. 'Dat is een historisch laag cijfer', klinkt het. Wereldwijd werden er zo'n 460.000 valse eurobiljetten ontdekt, een daling met 17,7 procent tegenover 2019. De bank verwijst nog eens naar de eenvoudige en snelle manier om valse biljetten te onderscheiden, door de 'voelen, kijken, kantelen'-methode. Bovendien beschikken de nieuwe reeks eurobiljetten over nog performantere veiligheidskenmerken.