Als gescheiden koppels aangeven dat ze hebben gekozen voor co-ouderschap en dus samen blijven instaan voor de opvoeding van de kinderen, waarbij die afwisselend bij de ene en de andere ouder wonen, krijgen de beide partners elk de helft van de verhoging van de belastingvrije schijf voor kinderen ten laste. Dit betekent dat de onderste schijf van hun inkomsten waarop geen belastingen betaald moeten worden bij beiden wordt verhoogd. Bovenop krijgen beide partners ook de mogelijkheid om de kosten voor kinderopvang in te brengen. Het splitsen van het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste heeft echter ook een fiscaal nadeel. Betaalt een van de partners nog een onderhoudsgeld, dan mag die dat niet meer aftrekken. Alleen de ouder die de kinderen niet ten laste heeft, mag dit. Bij co-ouderschap hebben beide ouders de kinderen ten laste. Over de aftrekbaarheid van de onderhoudsuitkeringen preciseerde Geens bovendien dat die alleen van toepassing is bij regelmatig betaalde bedragen. Een onderhoudsuitkering die niet meer dan drie maanden na het begin van de maand waarop ze betrekking heeft, is betaald, zal als regelmatig worden aangemerkt, aldus de minister. Echt laattijdige betalingen zijn niet fiscaal aftrekbaar. (Belga)

Als gescheiden koppels aangeven dat ze hebben gekozen voor co-ouderschap en dus samen blijven instaan voor de opvoeding van de kinderen, waarbij die afwisselend bij de ene en de andere ouder wonen, krijgen de beide partners elk de helft van de verhoging van de belastingvrije schijf voor kinderen ten laste. Dit betekent dat de onderste schijf van hun inkomsten waarop geen belastingen betaald moeten worden bij beiden wordt verhoogd. Bovenop krijgen beide partners ook de mogelijkheid om de kosten voor kinderopvang in te brengen. Het splitsen van het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste heeft echter ook een fiscaal nadeel. Betaalt een van de partners nog een onderhoudsgeld, dan mag die dat niet meer aftrekken. Alleen de ouder die de kinderen niet ten laste heeft, mag dit. Bij co-ouderschap hebben beide ouders de kinderen ten laste. Over de aftrekbaarheid van de onderhoudsuitkeringen preciseerde Geens bovendien dat die alleen van toepassing is bij regelmatig betaalde bedragen. Een onderhoudsuitkering die niet meer dan drie maanden na het begin van de maand waarop ze betrekking heeft, is betaald, zal als regelmatig worden aangemerkt, aldus de minister. Echt laattijdige betalingen zijn niet fiscaal aftrekbaar. (Belga)