Elke meerderjarige Belg kan schikkingen treffen voor het geval hij niet meer in staat is zijn vermogen zelf te beheren door ziekte (dementie) een zwaar ongeval of een handicap. Met een zorgvolmacht kan de burger één of meerdere personen aanduiden om bijvoorbeeld facturen te betalen, de bankrekeningen te beheren, huurgelden en pensioenen te innen, de belastingaangifte op te maken of de belastingen te betalen.

Sinds 1 maart van dit jaar biedt een zorgvolmacht zelfs nog meer mogelijkheden. Sindsdien kan men, naast de financiële zaken, ook schikkingen treffen over zijn/haar persoon. Zo kan men bijvoorbeeld op voorhand al vastleggen in welk rust- en verzorgingstehuis men opgenomen wil worden. 'Belangrijk is dat de burger de zorgvolmacht op gelijk welk ogenblik kan intrekken of kan herroepen, bijvoorbeeld als de kinderen die zijn aangesteld tot lasthebbers het te bont maken', zegt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be.

Een zorgvolmacht moet geregistreerd worden in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. Dat register wordt beheerd door Fednot, dat aanraadt om een notaris te raadplegen om een dergelijke volmacht op te stellen. De richtprijs van een borgvolmacht is 300 à 500 euro.

Elke meerderjarige Belg kan schikkingen treffen voor het geval hij niet meer in staat is zijn vermogen zelf te beheren door ziekte (dementie) een zwaar ongeval of een handicap. Met een zorgvolmacht kan de burger één of meerdere personen aanduiden om bijvoorbeeld facturen te betalen, de bankrekeningen te beheren, huurgelden en pensioenen te innen, de belastingaangifte op te maken of de belastingen te betalen.Sinds 1 maart van dit jaar biedt een zorgvolmacht zelfs nog meer mogelijkheden. Sindsdien kan men, naast de financiële zaken, ook schikkingen treffen over zijn/haar persoon. Zo kan men bijvoorbeeld op voorhand al vastleggen in welk rust- en verzorgingstehuis men opgenomen wil worden. 'Belangrijk is dat de burger de zorgvolmacht op gelijk welk ogenblik kan intrekken of kan herroepen, bijvoorbeeld als de kinderen die zijn aangesteld tot lasthebbers het te bont maken', zegt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be.Een zorgvolmacht moet geregistreerd worden in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. Dat register wordt beheerd door Fednot, dat aanraadt om een notaris te raadplegen om een dergelijke volmacht op te stellen. De richtprijs van een borgvolmacht is 300 à 500 euro.