Wie een rekening in het buitenland heeft, is sinds 2007 verplicht om dat te melden. De verplichting slaat op de eigen rekeningen, de rekeningen van de partner alsook de rekeningen van de kinderen waarvan de ouders nog de hoede hebben. Het volstaat daarbij gewoon melding te maken van het bestaan van de rekening en het land waarin ze wordt aangehouden. Rekeningnummers en bedragen hoeven niet te worden aangegeven. Sinds 2013 is die meldingsplicht overigens verruimd. Sindsdien moet ook het bezit van levensverzekeringen in het buitenland worden gemeld. Vooral tak21-spaarverzekeringen, tak23-beleggingsverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen vallen onder de meldplicht. Het hebben van een rekening of een levensverzekering in het buitenland is perfect legaal. Alleen moeten op de bedragen de normale inkomstenbelastingen zijn betaald. (Belga)

Wie een rekening in het buitenland heeft, is sinds 2007 verplicht om dat te melden. De verplichting slaat op de eigen rekeningen, de rekeningen van de partner alsook de rekeningen van de kinderen waarvan de ouders nog de hoede hebben. Het volstaat daarbij gewoon melding te maken van het bestaan van de rekening en het land waarin ze wordt aangehouden. Rekeningnummers en bedragen hoeven niet te worden aangegeven. Sinds 2013 is die meldingsplicht overigens verruimd. Sindsdien moet ook het bezit van levensverzekeringen in het buitenland worden gemeld. Vooral tak21-spaarverzekeringen, tak23-beleggingsverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen vallen onder de meldplicht. Het hebben van een rekening of een levensverzekering in het buitenland is perfect legaal. Alleen moeten op de bedragen de normale inkomstenbelastingen zijn betaald. (Belga)