Een zelfstandige in hoofdberoep die zich in een staat van behoefte bevindt of die de staat van behoefte benadert, kan bij zijn sociale verzekeringsfonds een vrijstelling van bijdragen vragen. Dat fonds legt het dossier vervolgens voor aan de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen, die hierover beslist. Ze houdt daarbij rekening met de inkomens en eigendommen en de uitgaven en schulden van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont. Het duurt meestal zo'n negen maanden vooraleer de Commissie een beslissing heeft genomen. De kwartalen waarvoor vrijstelling van betaling wordt verleend, leveren geen pensioenrechten op. De aanvragen blijft wel in orde voor gezinsbijslag en ziekteverzekering. Voor nieuwe zelfstandigen geldt sinds 1 juni dat ze moeten wachten om hun vrijstellingsaanvraag in te dienen tot de eerste dag van het vijfde kwartaal waarin ze hun zelfstandige activiteit uitoefenen. Een uitzondering is er voor zelfstandigen die hun activiteit stopzetten. Zij kunnen direct een aanvraag indienen. De verschuldigde sociale bijdragen mogen maximaal een jaar oud zijn op het moment van aanvraag. Zelfstandigen in bijberoep kunnen geen vrijstelling aanvragen. (Belga)

Een zelfstandige in hoofdberoep die zich in een staat van behoefte bevindt of die de staat van behoefte benadert, kan bij zijn sociale verzekeringsfonds een vrijstelling van bijdragen vragen. Dat fonds legt het dossier vervolgens voor aan de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen, die hierover beslist. Ze houdt daarbij rekening met de inkomens en eigendommen en de uitgaven en schulden van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont. Het duurt meestal zo'n negen maanden vooraleer de Commissie een beslissing heeft genomen. De kwartalen waarvoor vrijstelling van betaling wordt verleend, leveren geen pensioenrechten op. De aanvragen blijft wel in orde voor gezinsbijslag en ziekteverzekering. Voor nieuwe zelfstandigen geldt sinds 1 juni dat ze moeten wachten om hun vrijstellingsaanvraag in te dienen tot de eerste dag van het vijfde kwartaal waarin ze hun zelfstandige activiteit uitoefenen. Een uitzondering is er voor zelfstandigen die hun activiteit stopzetten. Zij kunnen direct een aanvraag indienen. De verschuldigde sociale bijdragen mogen maximaal een jaar oud zijn op het moment van aanvraag. Zelfstandigen in bijberoep kunnen geen vrijstelling aanvragen. (Belga)