Voor het overige gelden de klassieke regels. Die houden onder meer in dat studentenjobs alleen uitgevoerd kunnen worden op momenten dat de student niet in de les wordt verwacht. Voorts is de tewerkstelling beperkt tot 50 dagen per jaar. Die kunnen zowel op vrije dagen in de loop van het schooljaar als in de vakanties liggen. Voor de studentenjobs geldt een voordelige rsz-regeling. Op het brutoloon moet slechts 8,13 procent aan sociale lasten worden betaald, waarvan 5,42 procent ten laste van de werkgever en 2,71 procent ten laste van de student. De sociale bijdragen doen evenwel geen rechten op een werkloosheidsuitkering ontstaan. Ze tellen evenmin mee voor de opbouw van een pensioen. Daarnaast moet op de inkomsten als student geen bedrijfsvoorheffing worden afgehouden. Het uurloon dat studenten krijgen, wordt voortaan elk jaar aangepast op 1 juli. (Belga)

Voor het overige gelden de klassieke regels. Die houden onder meer in dat studentenjobs alleen uitgevoerd kunnen worden op momenten dat de student niet in de les wordt verwacht. Voorts is de tewerkstelling beperkt tot 50 dagen per jaar. Die kunnen zowel op vrije dagen in de loop van het schooljaar als in de vakanties liggen. Voor de studentenjobs geldt een voordelige rsz-regeling. Op het brutoloon moet slechts 8,13 procent aan sociale lasten worden betaald, waarvan 5,42 procent ten laste van de werkgever en 2,71 procent ten laste van de student. De sociale bijdragen doen evenwel geen rechten op een werkloosheidsuitkering ontstaan. Ze tellen evenmin mee voor de opbouw van een pensioen. Daarnaast moet op de inkomsten als student geen bedrijfsvoorheffing worden afgehouden. Het uurloon dat studenten krijgen, wordt voortaan elk jaar aangepast op 1 juli. (Belga)