De zogenoemde vakantiearmoede was vorig jaar het hoogst bij werklozen (35 procent), huurders (34 procent) en personen in eenoudergezinnen (31 procent). Ook bij laaggeschoolden (27 procent), alleenstaanden (25 procent) en niet-actieven uitgezonderd gepensioneerden (24 procent) lag het aandeel met vakantiearmoede duidelijk hoger dan gemiddeld.

De vakantiearmoede in Vlaanderen is de voorbije jaren wel aan het dalen. En ook in vergelijking met andere regio's doet Vlaanderen het relatief goed. In 2020 (toen de vakantiearmoede in Vlaanderen 15 procent bedroeg) lag het aandeel ongeveer dubbel zo hoog in het Waals gewest (32 procent) en het Brussels hoofdstedelijk gewest (28 procent). Het EU-gemiddelde bedroeg toen 29 procent.

De zogenoemde vakantiearmoede was vorig jaar het hoogst bij werklozen (35 procent), huurders (34 procent) en personen in eenoudergezinnen (31 procent). Ook bij laaggeschoolden (27 procent), alleenstaanden (25 procent) en niet-actieven uitgezonderd gepensioneerden (24 procent) lag het aandeel met vakantiearmoede duidelijk hoger dan gemiddeld.De vakantiearmoede in Vlaanderen is de voorbije jaren wel aan het dalen. En ook in vergelijking met andere regio's doet Vlaanderen het relatief goed. In 2020 (toen de vakantiearmoede in Vlaanderen 15 procent bedroeg) lag het aandeel ongeveer dubbel zo hoog in het Waals gewest (32 procent) en het Brussels hoofdstedelijk gewest (28 procent). Het EU-gemiddelde bedroeg toen 29 procent.