Het aanbod aan vakantiekampen in ons land is niet gering. Het bestaat uit tal van sportieve en creatieve initiatieven. Maar zo'n kamp kost al snel tientallen tot zelfs honderden euro's. Heel wat mutualiteiten voorzien echter een financiële tegemoetkoming voor specifieke jongerenkampen. Informeer dus zeker vooraf bij je ziekenfonds naar de voorwaarden.

De gedeeltelijke terugbetaling van de kosten geldt overigens niet alleen voor kampen, maar vaak ook voor activiteiten in het kader van speelpleinwerking en openluchtklassen die georganiseerd worden door scholen.

Voor gezondheidskampen met 'medische criteria' (zoals obesitas of suikerziekte) en vakantiekampen voor mindervalide jongeren kan je trouwens rekenen op een extra korting.

Andere mogelijkheden

Ook sommige bedrijven betalen bepaalde vakantiekampen voor de kinderen van hun personeelsleden gedeeltelijk of zelfs grotendeels terug. Op die manier kan je in sommige gevallen enkele tientallen euro's uitsparen. Ook hier geldt: informeer tijdig bij de personeelsdienst van je werkgever.

Bovendien kan je ook de kosten die gepaard gaan met een vakantiekamp fiscaal inbrengen. Zolang je kinderen jonger zijn dan twaalf jaar, mag je tot 11,20 euro opvangkosten per kind en per dag aftrekken. Dit zorgt voor een vermindering van je belastbaar inkomen. Een voorwaarde is wel dat je een fiscaal attest van de organisator kan voorleggen.

Een voorbeeld

Stel, je kind volgt een kamp van vijf dagen met een kostprijs van 100 euro. Het bedrag dat voor de belastingaftrek in aanmerking komt, bedraagt vijf dagen x 11,20 euro = 56 euro. Stel echter dat datzelfde vijfdaagse kamp slechts 50 euro kost. In dit geval mag je het volledige bedrag van 50 euro fiscaal aftrekken, want dat is minder dan vijf dagen x 11,20 euro.

Het aanbod aan vakantiekampen in ons land is niet gering. Het bestaat uit tal van sportieve en creatieve initiatieven. Maar zo'n kamp kost al snel tientallen tot zelfs honderden euro's. Heel wat mutualiteiten voorzien echter een financiële tegemoetkoming voor specifieke jongerenkampen. Informeer dus zeker vooraf bij je ziekenfonds naar de voorwaarden. De gedeeltelijke terugbetaling van de kosten geldt overigens niet alleen voor kampen, maar vaak ook voor activiteiten in het kader van speelpleinwerking en openluchtklassen die georganiseerd worden door scholen. Voor gezondheidskampen met 'medische criteria' (zoals obesitas of suikerziekte) en vakantiekampen voor mindervalide jongeren kan je trouwens rekenen op een extra korting. Ook sommige bedrijven betalen bepaalde vakantiekampen voor de kinderen van hun personeelsleden gedeeltelijk of zelfs grotendeels terug. Op die manier kan je in sommige gevallen enkele tientallen euro's uitsparen. Ook hier geldt: informeer tijdig bij de personeelsdienst van je werkgever. Bovendien kan je ook de kosten die gepaard gaan met een vakantiekamp fiscaal inbrengen. Zolang je kinderen jonger zijn dan twaalf jaar, mag je tot 11,20 euro opvangkosten per kind en per dag aftrekken. Dit zorgt voor een vermindering van je belastbaar inkomen. Een voorwaarde is wel dat je een fiscaal attest van de organisator kan voorleggen. Stel, je kind volgt een kamp van vijf dagen met een kostprijs van 100 euro. Het bedrag dat voor de belastingaftrek in aanmerking komt, bedraagt vijf dagen x 11,20 euro = 56 euro. Stel echter dat datzelfde vijfdaagse kamp slechts 50 euro kost. In dit geval mag je het volledige bedrag van 50 euro fiscaal aftrekken, want dat is minder dan vijf dagen x 11,20 euro.