Wat zijn cashfondsen?

Cashfondsen zijn ook gekend als geldmarktfondsen, thesauriefondsen of monetaire fondsen. Het zijn fondsen die beleggen in kortlopend papier zoals obligaties, schatkistcertificaten, termijnrekeningen, enz. Deze onderliggende beleggingen hebben een resterende looptijd van maximaal 1 à 2 jaar.
...

Cashfondsen zijn ook gekend als geldmarktfondsen, thesauriefondsen of monetaire fondsen. Het zijn fondsen die beleggen in kortlopend papier zoals obligaties, schatkistcertificaten, termijnrekeningen, enz. Deze onderliggende beleggingen hebben een resterende looptijd van maximaal 1 à 2 jaar.Als de rente relatief hoog staat zijn cashfondsen vaak een beter alternatief voor spaarrekening om je geld op te parkeren. Maar bij de huidige lage historische rente is dit op het eerst gezicht niet echt het geval. Als we bijvoorbeeld naar de prestaties kijken van de meeste cashfondsen van de laatste jaren, dan stellen we vast dat na kosten, het rendement rond 0 procent schommelt. Sommigen cashfondsen presteren licht negatief (-0,1% à-0,2%) en de betere presteren licht positief (+0,1 à 0,2%). Zelfs de beste cashfondsen doen het dus maar net zo goed als een klassieke spaarrekening bij een grootbank waarop je 0,01 procent basisrente en 0,1 procent getrouwheidspremie krijgt.De belangrijkste reden dat deze fondsen bij bepaalde groepen toch populair zijn om cash te parkeren, is omdat spaarrekeningen bij een bank "binnen balans" staan van de bank. Als de bank dus failliet gaat bent je je geld kwijt. Er is "per bank" en "per persoon" wel het fameuze depositogarantiesysteem van 100.000 euro, maar het is maar de vraag of dit echt zal werken als een grote bank failliet gaat. Om veiligheidsredenen parkeren vooral vermogende particulieren hun cash daarom in zo een cashfonds. Een cashfonds staat "buiten balans" van de bank. Dus bij een faillissement zijn ze hun geld niet kwijt. Maar ook bij bedrijven en vzw's met veel cash is er meer en meer interesse voor cashfondsen. Zij krijgen in tegenstelling tot particulieren bij hun bankier vaak geen rente meer, of zelfs een licht negatieve rente. Een cashfonds dat trouwens heel flexibel is, is dan een mooi alternatief.