Wat zijn cashfondsen?

Cashfondsen zijn ook gekend als geldmarktfondsen, thesauriefondsen of monetaire fondsen. Het zijn fondsen die beleggen in kortlopend papier zoals obligaties, schatkistcertificaten, termijnrekeningen, enz. Deze onderliggende beleggingen hebben een resterende looptijd van maximaal 1 à 2 jaar.
...