Een dame die door haar werkgever werd ontslagen om een dringende reden omdat ze tijdens een ziekteperiode deelnam aan een fietstocht voor het goede doel, kreeg onlangs gelijk van de arbeidsrechtbank. Die meende namelijk dat zulk gedrag geen reden is om iemand op staande voet te ontslaan. Maar welke zijn eigenlijk je verplichtingen tegenover je werkgever als je ziek bent?

Verwittigen

Vooreerst moet je je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van het feit dat je ziek bent, en dit de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid. De wet zegt niet op welke manier dit dient te gebeuren. Je mag dat dus zowel telefonisch, via mail, SMS als op een andere manier doen.

Houd er wel rekening mee dat je _ als het achteraf tot een discussie zou komen _ zal moeten bewijzen dat je je werkgever wel degelijk op de hoogte bracht.

Doktersbriefje

Je moet aan je werkgever ook een medisch getuigschrift bezorgen als een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of het arbeidsreglement dat voorschrijven. Is dat niet het geval, dan moet je ook een doktersbriefje bezorgen als je werkgever erom vraagt.

Het attest moet worden afgegeven binnen de twee werkdagen vanaf de ongeschiktheid of vanaf de dag van het verzoek van de werkgever. Je werkgever heeft het recht een controlearts te sturen.

De woning verlaten

Of je tijdens je ziekteperiode je woning mag verlaten, hangt af van het attest van je behandelende geneesheer. Meent die dat er medisch gezien geen bezwaar bestaat dat je het huis verlaat (in de meeste gevallen zal dit zo zijn) dan kan je gerust 'buiten komen'.

In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht mag je zelfs een daguitstap doen of deelnemen aan een sportactiviteit tenzij dit van aard zou zijn je gezondheidstoestand in het gedrang te brengen of het genezingsproces te vertragen.

Elders aan de slag

Strikt gezien kan je werkgever je in een periode van ziekte zelfs niet verhinderen elders aan de slag te gaan en zelfs een betalende job te verrichten voor zover je van je behandelende arts mag buitenkomen.

Voorwaarde hiervoor is wel dat het werk dat je daar doet 'lichter' is dan wat je in het kader van de arbeidsovereenkomst diende te doen en dat je genezingsproces er niet door in het gedrang wordt gebracht.

Ga je bijvoorbeeld een paar uurtjes helpen in de winkel of een café van een vriend, dan is daar op zich meestal weinig op tegen. Ga je integendeel op een bouwwerf helpen en sleep je daar met zware materialen, dan ligt dit vaak moeilijker.

Wat alleszins uit den boze is, is tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid een aan je werkgever concurrerende activiteit te gaan uitoefenen en dit ongeacht of je dit doet voor een andere werkgever dan wel op zelfstandige basis. (JS)

Een dame die door haar werkgever werd ontslagen om een dringende reden omdat ze tijdens een ziekteperiode deelnam aan een fietstocht voor het goede doel, kreeg onlangs gelijk van de arbeidsrechtbank. Die meende namelijk dat zulk gedrag geen reden is om iemand op staande voet te ontslaan. Maar welke zijn eigenlijk je verplichtingen tegenover je werkgever als je ziek bent?VerwittigenVooreerst moet je je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van het feit dat je ziek bent, en dit de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid. De wet zegt niet op welke manier dit dient te gebeuren. Je mag dat dus zowel telefonisch, via mail, SMS als op een andere manier doen.Houd er wel rekening mee dat je _ als het achteraf tot een discussie zou komen _ zal moeten bewijzen dat je je werkgever wel degelijk op de hoogte bracht.DoktersbriefjeHet attest moet worden afgegeven binnen de twee werkdagen vanaf de ongeschiktheid of vanaf de dag van het verzoek van de werkgever. Je werkgever heeft het recht een controlearts te sturen. De woning verlatenOf je tijdens je ziekteperiode je woning mag verlaten, hangt af van het attest van je behandelende geneesheer. Meent die dat er medisch gezien geen bezwaar bestaat dat je het huis verlaat (in de meeste gevallen zal dit zo zijn) dan kan je gerust 'buiten komen'.In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht mag je zelfs een daguitstap doen of deelnemen aan een sportactiviteit tenzij dit van aard zou zijn je gezondheidstoestand in het gedrang te brengen of het genezingsproces te vertragen. Elders aan de slagStrikt gezien kan je werkgever je in een periode van ziekte zelfs niet verhinderen elders aan de slag te gaan en zelfs een betalende job te verrichten voor zover je van je behandelende arts mag buitenkomen. Voorwaarde hiervoor is wel dat het werk dat je daar doet 'lichter' is dan wat je in het kader van de arbeidsovereenkomst diende te doen en dat je genezingsproces er niet door in het gedrang wordt gebracht. Wat alleszins uit den boze is, is tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid een aan je werkgever concurrerende activiteit te gaan uitoefenen en dit ongeacht of je dit doet voor een andere werkgever dan wel op zelfstandige basis. (JS)