Wanneer je trouwt, hoef je niet per se een huwelijkscontract af te sluiten. Doe je het niet, dan is je huwelijk onderworpen aan het wettelijke stelsel. Dat stelsel verdeelt de goederen in drie vermogens: jouw eigen vermogen, dat van je partner en het gemeenschappelijke vermogen. Eigen betekent: alle goederen en schulden die je bezit van vóór het huwelijk, maar ook alles wat je daarna via een nalatenschap of een schenking verwerft. Gemeenschappelijk is alles wat je verdient, aankoopt en spaart vanaf het moment dat je getrouwd bent. Ook de inkomsten van eigen goederen (bijvoorbeeld intresten of huurinkomsten) zijn gemeenschappelijk.
...