"Het Garantiefonds zal geen geld op tafel moeten leggen voor de 60 miljoen gegarandeerde deposito's", verzekerde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gisteren aan de VRT. Op de website van het Garantiefonds staat nochtans te lezen dat het fonds belast is met de terugbetaling van de klanten van Optima, die onder de depositogarantie vallen. Om het geld via het Garantiefonds terug te krijgen, moet u zich aanmelden.

Optima Bank zegt op haar website dat er een tijdelijke bevriezing van de rekeningen is geïnstalleerd, "tot op het ogenblik dat een overzicht is gemaakt van de tegoeden en de schulden van Optima." De minister van Financiën denkt dat de activa van Optima volstaan om de deposito's tot 100.000 euro terug te betalen die gedekt worden door de depositogarantie. Of het Garantiefonds in werking moet treden of niet, zal wellicht afhangen van het antwoord op de vraag of die activa van Optima Bank voldoende snel te gelde kunnen worden gemaakt, want uiterlijk begin augustus zouden de klanten hun geld terug moeten krijgen om de geloofwaardigheid van de depositogarantie niet te ondermijnen.

Voor een antwoord op al onze vragen rond Optima en de depositogarantie verwees een woordvoerder van federale overheidsdienst Financiën ons maandagmiddag door naar de website van het Garantiefonds. Daar staat te lezen dat de Nationale Bank op 9 juni "officieel" gemeld heeft aan het Garantiefonds dat Optima Bank niet in staat is de deposito's van de klanten terug te betalen. Dat betekent dat wie 100.000 euro of minder op een zichtrekening bij Optima heeft, binnen een termijn van maximaal twintig werkdagen terugbetaald moet worden door het Garantiefonds. U moet zich daarvoor aanmelden op de beveiligde websitewww.MyMinfin.be en een ander rekeningnummer achterlaten. Via het tabblad FGF komt u op de pagina's van het Garantiefonds Financiële Diensten terecht. U kunt ook uw rekeningnummer doorgeven via het papieren formulier dat u kunt vinden op de website van het Garantiefonds.

Welke producten

Voor zichtrekeningen, spaarrekeningen, kasbons en termijnrekeningen geldt een depositobescherming tot 100.000 euro per bank en per klant. Al die rekeningen zijn in feite vorderingen die de klanten op een bank hebben. Als Optima een onafhankelijke financiële planner geweest was, dan hadden de klanten geen geld aan Optima zelf toevertrouwd. Hetzelfde geldt overigens voor tussenpersonen voor banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen.

Spaarrekeningen had Optima overigens al een tijdje niet meer. Het geld van de Premium Spaarrekening, Spaarrekening of Spaarrekening Plus werd overschreven op zichtrekeningen op naam van de klant. Die operatie paste in de afbouw van de bankactiviteiten. Sinds 1 januari konden de klanten ook geen nieuwe domiciliëringen meer uitvoeren op hun zichtrekening.

Met de levensverzekeringen is er in principe geen probleem, want die staan op de balans van de betrokken verzekeraar en niet op de balans van Optima Bank. Optima was slechts een tussenpersoon voor de verkoop van verzekeringen. Het komt er eigenlijk op aan na te gaan hoe solvabel de verzekeraar is, die die verzekeringen heeft gefabriceerd.

Deelbewijzen van beleggingsfondsen of andere beleggingen op een effectenrekening staan op uw naam en lopen geen risico in een faillissement. Maar transacties op die effectenrekeningen zijn "voorlopig" geblokkeerd door de toezichthouder, staat te lezen op de website van Optima. Bij fraude geldt een bescherming voor instrumenten op effectenrekeningen tot 20.000 euro per klant.

Vastgoed

Optima laat ook weten dat u zich geen zorgen hoeft te maken over vastgoed dat nog in de constructiefase zit - "u hebt een overeenkomst met de bouwheer/aannemer" - of over vastgoed dat is opgeleverd - "u bent volledig eigenaar" en Optima Global Estate zal het verhuur en het beheer voortzetten.

U Kunt het garantiefonds telefonisch contacteren op het nummer 02/574.78.40 of via e-mail op garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be.

"Het Garantiefonds zal geen geld op tafel moeten leggen voor de 60 miljoen gegarandeerde deposito's", verzekerde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gisteren aan de VRT. Op de website van het Garantiefonds staat nochtans te lezen dat het fonds belast is met de terugbetaling van de klanten van Optima, die onder de depositogarantie vallen. Om het geld via het Garantiefonds terug te krijgen, moet u zich aanmelden.Optima Bank zegt op haar website dat er een tijdelijke bevriezing van de rekeningen is geïnstalleerd, "tot op het ogenblik dat een overzicht is gemaakt van de tegoeden en de schulden van Optima." De minister van Financiën denkt dat de activa van Optima volstaan om de deposito's tot 100.000 euro terug te betalen die gedekt worden door de depositogarantie. Of het Garantiefonds in werking moet treden of niet, zal wellicht afhangen van het antwoord op de vraag of die activa van Optima Bank voldoende snel te gelde kunnen worden gemaakt, want uiterlijk begin augustus zouden de klanten hun geld terug moeten krijgen om de geloofwaardigheid van de depositogarantie niet te ondermijnen.Voor een antwoord op al onze vragen rond Optima en de depositogarantie verwees een woordvoerder van federale overheidsdienst Financiën ons maandagmiddag door naar de website van het Garantiefonds. Daar staat te lezen dat de Nationale Bank op 9 juni "officieel" gemeld heeft aan het Garantiefonds dat Optima Bank niet in staat is de deposito's van de klanten terug te betalen. Dat betekent dat wie 100.000 euro of minder op een zichtrekening bij Optima heeft, binnen een termijn van maximaal twintig werkdagen terugbetaald moet worden door het Garantiefonds. U moet zich daarvoor aanmelden op de beveiligde websitewww.MyMinfin.be en een ander rekeningnummer achterlaten. Via het tabblad FGF komt u op de pagina's van het Garantiefonds Financiële Diensten terecht. U kunt ook uw rekeningnummer doorgeven via het papieren formulier dat u kunt vinden op de website van het Garantiefonds.Voor zichtrekeningen, spaarrekeningen, kasbons en termijnrekeningen geldt een depositobescherming tot 100.000 euro per bank en per klant. Al die rekeningen zijn in feite vorderingen die de klanten op een bank hebben. Als Optima een onafhankelijke financiële planner geweest was, dan hadden de klanten geen geld aan Optima zelf toevertrouwd. Hetzelfde geldt overigens voor tussenpersonen voor banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen.Spaarrekeningen had Optima overigens al een tijdje niet meer. Het geld van de Premium Spaarrekening, Spaarrekening of Spaarrekening Plus werd overschreven op zichtrekeningen op naam van de klant. Die operatie paste in de afbouw van de bankactiviteiten. Sinds 1 januari konden de klanten ook geen nieuwe domiciliëringen meer uitvoeren op hun zichtrekening.Met de levensverzekeringen is er in principe geen probleem, want die staan op de balans van de betrokken verzekeraar en niet op de balans van Optima Bank. Optima was slechts een tussenpersoon voor de verkoop van verzekeringen. Het komt er eigenlijk op aan na te gaan hoe solvabel de verzekeraar is, die die verzekeringen heeft gefabriceerd.Deelbewijzen van beleggingsfondsen of andere beleggingen op een effectenrekening staan op uw naam en lopen geen risico in een faillissement. Maar transacties op die effectenrekeningen zijn "voorlopig" geblokkeerd door de toezichthouder, staat te lezen op de website van Optima. Bij fraude geldt een bescherming voor instrumenten op effectenrekeningen tot 20.000 euro per klant.Optima laat ook weten dat u zich geen zorgen hoeft te maken over vastgoed dat nog in de constructiefase zit - "u hebt een overeenkomst met de bouwheer/aannemer" - of over vastgoed dat is opgeleverd - "u bent volledig eigenaar" en Optima Global Estate zal het verhuur en het beheer voortzetten.U Kunt het garantiefonds telefonisch contacteren op het nummer 02/574.78.40 of via e-mail op garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be.