Naargelang de gezinssituatie kan het erfrecht verschillen.

Je bent getrouwd met je nieuwe partner

Net zoals bij je voorgaande huwelijk krijgt de langstlevende het vruchtgebruik op de nalatenschap. Het is natuurlijk mogelijk om elkaar meer te geven via een huwelijkscontract of een testament.

Toch genieten stiefkinderen van meer rechten sinds 2003 dankzij de wet Valkeniers. Echtgenoten kunnen dankzij de wet een bindende contractuele afspraak maken over de verdeling van hun erfrechten in elkaars nalatenschap.

Het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel blijven hoe dan ook wettelijk voorbehouden aan de langstlevende partner. De stiefkinderen hebben bijvoorbeel wel recht op de vakantiewoning of extra onroerende goederen.

Nam de overledene één kind mee uit een vorig huwelijk dan heeft hij of zij recht op 1/2 van de erfenis. Twee kinderen hebben op hun beurt recht op 2/3de van de erfenis en zo verder.

Daarnaast acht de wetgever dat de langstlevende 20 jaar ouder moet zijn dan het oudste kind uit het vorige huwelijk van de overledene. Hoe ouder de stiefouder, hoe lager de waarde van het vruchtgebruik.

Het kind kan wel het vruchtgebruik vragen aan de stiefouder, maar kan dat nooit eisen.

Je woont wettelijk samen met je partner

Als je wettelijk samenwoont met je partner behoudt de langstlevende het vruchtgebruik over de inboedel en de gezinswoning.

In tegenstelling tot een huwelijk kan je deze regeling doorbreken door de erfenis anders te verdelen in je testament.

Je woont feitelijk samen met je partner

Woon je met je partner samen zonder enige formaliteit dan erft de langstlevende niets. Als het huis in handen was van de overledene dan gaat alles naar zijn of haar kinderen.

Ook hier kan je een uitzondering maken door de nalatenschap anders te verdelen in je testament. (NS)

Naargelang de gezinssituatie kan het erfrecht verschillen. Net zoals bij je voorgaande huwelijk krijgt de langstlevende het vruchtgebruik op de nalatenschap. Het is natuurlijk mogelijk om elkaar meer te geven via een huwelijkscontract of een testament. Toch genieten stiefkinderen van meer rechten sinds 2003 dankzij de wet Valkeniers. Echtgenoten kunnen dankzij de wet een bindende contractuele afspraak maken over de verdeling van hun erfrechten in elkaars nalatenschap. Nam de overledene één kind mee uit een vorig huwelijk dan heeft hij of zij recht op 1/2 van de erfenis. Twee kinderen hebben op hun beurt recht op 2/3de van de erfenis en zo verder. Daarnaast acht de wetgever dat de langstlevende 20 jaar ouder moet zijn dan het oudste kind uit het vorige huwelijk van de overledene. Hoe ouder de stiefouder, hoe lager de waarde van het vruchtgebruik. Het kind kan wel het vruchtgebruik vragen aan de stiefouder, maar kan dat nooit eisen. Als je wettelijk samenwoont met je partner behoudt de langstlevende het vruchtgebruik over de inboedel en de gezinswoning. In tegenstelling tot een huwelijk kan je deze regeling doorbreken door de erfenis anders te verdelen in je testament. Woon je met je partner samen zonder enige formaliteit dan erft de langstlevende niets. Als het huis in handen was van de overledene dan gaat alles naar zijn of haar kinderen. Ook hier kan je een uitzondering maken door de nalatenschap anders te verdelen in je testament. (NS)