Een 'GAS-boete' is de afkorting van een gemeentelijke administratieve sanctie. Gemeentes kunnen zo'n sanctie opleggen als een burger een overtreding begaat op een bepaling uit hun politie- of gemeentereglement.

Wanneer riskeer je een boete?

De feiten en handelingen die kunnen worden beboet verschillen van gemeente tot gemeente. Dit maakt het bijzonder moeilijk om te weten wat strafbaar is en wat niet. We geven je alvast een overzicht.

GAS-boetes kunnen worden opgelegd bij verkeersovertredingen die betrekking hebben op stilstaan en parkeren, bijvoorbeeld als je vergeet uw parkeerschijf te leggen of je de daarop aangegeven parkeertijd overschrijdt.

Ook kleine misdrijven kunnen via een GAS-boete beteugeld worden als het parket het daarmee eens is.

Denk bijvoorbeeld maar aan vandalisme, sluikstorten, slagen en verwondingen, kleine diefstallen, nachtlawaai, enz.

Andere voorbeelden waarvoor GAS-boetes kunnen worden opgelegd, zijn het afsteken van vuurwerk, het niet afficheren van een huurprijs als een woning wordt verhuurd, wildplassen, het veroorzaken van lawaaioverlast, het gras afdoen op zondag, het te vroeg buitenzetten van huisvuil, het achterlaten van hondenpoep, het overdreven geblaf van honden en diens meer.

Hoeveel bedraagt de boete?

Het politie- of gemeentereglement geeft aan welke boete voor welke inbreuk kan worden opgelegd. De boete bedraagt maximaal 350 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen. In de meeste gevallen ligt de boete echter lager dan deze maxima.

Een alternatief voor de boete is dat een gemeenschapsdienst wordt opgelegd. Hierbij moet een opleiding worden gevolgd of een aantal uren worden gewerkt zonder daarvoor betaald te worden, bijvoorbeeld bij een gemeentedienst. Voor volwassenen kan die gemeenschapsdienst maximaal 30 uur bedragen en voor minderjarigen 15 uur.

De boete kan worden gegeven door politieagenten en politieambtenaren. Ook andere personen die minder herkenbaar zijn kunnen overtredingen vaststellen en een boete geven.

Meer bepaald kan dat gebeuren door stadswachten, bewakingsagenten aangewezen door het gemeentebestuur, provinciale en gewestelijke ambtenaren, enzovoort.

Wat kan je doen als je een boete krijgt?

Als je een boete krijgt, kan je die vooreerst betalen. Daarmee is dan de kous af. Ben je het niet eens, dan heb je 15 dagen de tijd om te reageren en je verweermiddelen te laten kennen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld aantonen dat je onschuldig bent of de feiten in twijfel trekken.

Krijg je desondanks toch een boete, dan kan je de zaak voorleggen aan de politierechtbank. Je hebt daarvoor een maand de tijd. Om de zaak daar aanhangig te maken betaal je 40 euro. Dit bedrag krijgt je terug als je gelijk krijgt.

Werd de boete opgelegd aan een minderjarige, dan is de jeugdrechtbank bevoegd. In dat geval is het aanhangig maken van de zaak kosteloos. Voor de rechtbank (politie- of jeugdrechtbank) kan je je zaak zelf verdedigen. Je kan ook een beroep doen op de diensten van een advocaat.

Houd er in dit laatste geval wel rekening mee dat de kosten van je advocaat mogelijk niet opwegen tegen het bedrag van de boete. Heb je een rechtsbijstandsverzekering, vraag dan na of deze dergelijke procedures niet dekt. Een aantal modeldocumenten die je kan gebruiken als je zichzelf wilt verdedigen, vind je terug op deze site. (JS)

Een 'GAS-boete' is de afkorting van een gemeentelijke administratieve sanctie. Gemeentes kunnen zo'n sanctie opleggen als een burger een overtreding begaat op een bepaling uit hun politie- of gemeentereglement. De feiten en handelingen die kunnen worden beboet verschillen van gemeente tot gemeente. Dit maakt het bijzonder moeilijk om te weten wat strafbaar is en wat niet. We geven je alvast een overzicht. Ook kleine misdrijven kunnen via een GAS-boete beteugeld worden als het parket het daarmee eens is. Denk bijvoorbeeld maar aan vandalisme, sluikstorten, slagen en verwondingen, kleine diefstallen, nachtlawaai, enz. Andere voorbeelden waarvoor GAS-boetes kunnen worden opgelegd, zijn het afsteken van vuurwerk, het niet afficheren van een huurprijs als een woning wordt verhuurd, wildplassen, het veroorzaken van lawaaioverlast, het gras afdoen op zondag, het te vroeg buitenzetten van huisvuil, het achterlaten van hondenpoep, het overdreven geblaf van honden en diens meer.Het politie- of gemeentereglement geeft aan welke boete voor welke inbreuk kan worden opgelegd. De boete bedraagt maximaal 350 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen. In de meeste gevallen ligt de boete echter lager dan deze maxima. Een alternatief voor de boete is dat een gemeenschapsdienst wordt opgelegd. Hierbij moet een opleiding worden gevolgd of een aantal uren worden gewerkt zonder daarvoor betaald te worden, bijvoorbeeld bij een gemeentedienst. Voor volwassenen kan die gemeenschapsdienst maximaal 30 uur bedragen en voor minderjarigen 15 uur.Meer bepaald kan dat gebeuren door stadswachten, bewakingsagenten aangewezen door het gemeentebestuur, provinciale en gewestelijke ambtenaren, enzovoort.Als je een boete krijgt, kan je die vooreerst betalen. Daarmee is dan de kous af. Ben je het niet eens, dan heb je 15 dagen de tijd om te reageren en je verweermiddelen te laten kennen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld aantonen dat je onschuldig bent of de feiten in twijfel trekken. Krijg je desondanks toch een boete, dan kan je de zaak voorleggen aan de politierechtbank. Je hebt daarvoor een maand de tijd. Om de zaak daar aanhangig te maken betaal je 40 euro. Dit bedrag krijgt je terug als je gelijk krijgt. Werd de boete opgelegd aan een minderjarige, dan is de jeugdrechtbank bevoegd. In dat geval is het aanhangig maken van de zaak kosteloos. Voor de rechtbank (politie- of jeugdrechtbank) kan je je zaak zelf verdedigen. Je kan ook een beroep doen op de diensten van een advocaat. Houd er in dit laatste geval wel rekening mee dat de kosten van je advocaat mogelijk niet opwegen tegen het bedrag van de boete. Heb je een rechtsbijstandsverzekering, vraag dan na of deze dergelijke procedures niet dekt. Een aantal modeldocumenten die je kan gebruiken als je zichzelf wilt verdedigen, vind je terug op deze site. (JS)