De regering-Michel heeft beslist dat de vrijstelling van de intresten op een spaarboekje halveert van 1880 naar 940 euro per persoon. De maatregel moet het spaargeld van de Belgen activeren. In hetzelfde kader past ook de vrijstelling op een eerste schijf aan dividenden en een verhoging van het maximum voor pensioensparen. Op de intresten boven het plafond van 940 euro betaalt u 15 procent roerende voorheffing. Dat is nog altijd maar de helft van het tarief van 30 procent dat voor de meeste andere spaar- en beleggingsproducten geldt. Het gunstregime voor spaarrekeningen ligt dus nog niet...