Als ouders nu al een schenking, bijvoorbeeld een bankgift, doen aan één van de kinderen, dan is het doorgaans de bedoeling dat deze bankgift 'als voorschot op erfdeel' gebeurt.

Het is immers niet de bedoeling dat zij dat kind bevoordelen ten opzichte van de andere kinderen. Vandaar dat de wet bepaalt dat wat het ene kind vooraf kreeg via een schenking, in principe zal moeten 'ingebracht worden wanneer de schenker overlijdt.

Concreet

Concreet betekent dit dat de schenking die je al kreeg van je ouders (bijvoorbeeld 50.000 euro) later zal 'verrekend' worden als je ouders overlijden, zodat je broers en zussen niet benadeeld worden.

De algemene regel is trouwens dat elke schenking moet ingebracht worden, tenzij anders bepaald. De inbreng is er eigenlijk op gericht de gelijkheid onder de erfgenamen te behouden of te herstellen.

Buiten erfdeel kan ook

Als ouders een schenking doen aan een kind en vinden dat dit later niet verrekend moet worden, dan kan dat in principe ook. Zij kunnen dan de schenking doen 'buiten erfdeel', zodat ze één van hun kinderen gaat bevoordelen. Het volstaat om dit duidelijk in de notariële schenkingsakte te zetten of in het bewijsdocument van de bankgift. (JA)

Als ouders nu al een schenking, bijvoorbeeld een bankgift, doen aan één van de kinderen, dan is het doorgaans de bedoeling dat deze bankgift 'als voorschot op erfdeel' gebeurt. Het is immers niet de bedoeling dat zij dat kind bevoordelen ten opzichte van de andere kinderen. Vandaar dat de wet bepaalt dat wat het ene kind vooraf kreeg via een schenking, in principe zal moeten 'ingebracht worden wanneer de schenker overlijdt. Concreet betekent dit dat de schenking die je al kreeg van je ouders (bijvoorbeeld 50.000 euro) later zal 'verrekend' worden als je ouders overlijden, zodat je broers en zussen niet benadeeld worden. De algemene regel is trouwens dat elke schenking moet ingebracht worden, tenzij anders bepaald. De inbreng is er eigenlijk op gericht de gelijkheid onder de erfgenamen te behouden of te herstellen.Als ouders een schenking doen aan een kind en vinden dat dit later niet verrekend moet worden, dan kan dat in principe ook. Zij kunnen dan de schenking doen 'buiten erfdeel', zodat ze één van hun kinderen gaat bevoordelen. Het volstaat om dit duidelijk in de notariële schenkingsakte te zetten of in het bewijsdocument van de bankgift. (JA)