Normaliter ga je een verbintenis aan met een verkoper als je een dienst of een product koopt. Als je al dan niet een product kan inruilen of je geld terugvragen hangt af van de goede wil van de verkoper.

Toch zijn er, volgens de FOD Economie, enkele uitzonderingen waarbij de wet je een herroepingstermijn toekent. Je kan met andere woorden zonder kosten (naast die dat wettelijk voorzien zijn) afstand nemen van je aankoop.

Zo'n een herroepingstermijn is van toepassing bij de volgende diensten en producten:

  • consumentenkrediet
  • immobiliënkantoor
  • huwelijksbureau
  • timesharing
  • verkoop op afstand
  • verzekering
  • Verkoop buiten de gebouwen van de onderneming

Berekening herroepingstermijn

Bij de berekening van zo'n termijn worden een aantal elementen in acht genomen. Bij een consumentenkrediet, een huwelijksbureau, een immobiliënkantoor en timesharing wordt er gekeken vanaf de dag die volgt op de dag van de ondertekening van het contract.

Bij een aankoop op afstand van een dienst en een koop buiten of verkoopruimten van een dienst wordt er rekening gehouden vanaf de dag die volgt op de sluiting van de dienstenovereenkomst.

Als je een verzekering afsluit wordt het herroepingstermijn berekend vanaf de dag waarop de verzekeraar het ondertekende contract in ontvangst neemt.

Als je je zaak sterk wilt maken, is het aangeraden om je aankoop te herroepen via een een aangetekende brief.

Indien je te maken hebt met een overeenkomst buiten de verkoopruimte of een overeenkomst op afstand kan je de aankoop ongedaan maken op twee manieren. Enerzijds kan je modelformulier voor herroeping invullen en opsturen naar de verkoper, anderzijds kan je je beroepen op een ondubbelzinnige verklaring die de beslissing tot herroeping duidelijk maakt.

Sommige ondernemingen voorzien op hun site een sectie waar je je aankoop kan herroepen. In dat geval is een bedrijf verplicht je een ontvangstbevestiging van jouw herroeping te geven. (NS)

Normaliter ga je een verbintenis aan met een verkoper als je een dienst of een product koopt. Als je al dan niet een product kan inruilen of je geld terugvragen hangt af van de goede wil van de verkoper. Zo'n een herroepingstermijn is van toepassing bij de volgende diensten en producten: Bij de berekening van zo'n termijn worden een aantal elementen in acht genomen. Bij een consumentenkrediet, een huwelijksbureau, een immobiliënkantoor en timesharing wordt er gekeken vanaf de dag die volgt op de dag van de ondertekening van het contract. Als je een verzekering afsluit wordt het herroepingstermijn berekend vanaf de dag waarop de verzekeraar het ondertekende contract in ontvangst neemt. Als je je zaak sterk wilt maken, is het aangeraden om je aankoop te herroepen via een een aangetekende brief. Indien je te maken hebt met een overeenkomst buiten de verkoopruimte of een overeenkomst op afstand kan je de aankoop ongedaan maken op twee manieren. Enerzijds kan je modelformulier voor herroeping invullen en opsturen naar de verkoper, anderzijds kan je je beroepen op een ondubbelzinnige verklaring die de beslissing tot herroeping duidelijk maakt. Sommige ondernemingen voorzien op hun site een sectie waar je je aankoop kan herroepen. In dat geval is een bedrijf verplicht je een ontvangstbevestiging van jouw herroeping te geven. (NS)