In de loop van de opzeggingstermijn mag je een aantal dagen op het werk afwezig zijn om een andere job te zoeken. Voor die dagen word je wel betaald. Het maakt geen verschil of je arbeider of bediende bent. Het maakt evenmin uit of je je ontslag geeft of krijgt.

Hoeveel dagen?

De laatste 26 weken van de opzeggingstermijn mag je één volle of twee halve dagen per week sollicitatieverlof nemen. In de periode voorafgaand aan deze laatste 26 weken is het sollicitatieverlof beperkt tot een halve dag per week.

Krijg je outplacementbegeleiding tijdens de opzegtermijn, dan heb je gedurende de volledige duur van de opzeggingstermijn recht op één volle of twee halve dagen per week. Je moet dan wel de begeleiding volgen in de dagen van je sollicitatieverlof. Je kan daarvoor dus geen extra dagen wegblijven.

Werk je deeltijds, dan wordt het recht op sollicitatieverlof proportioneel toegekend in verhouding tot de duur van je prestaties.

Neem je tijdens een bepaalde week je sollicitatieverlof niet volledig op, dan kan je het saldo niet overdragen naar de volgende week.

Je hebt al een job

Het sollicitatieverlof heeft als doel je de mogelijkheid te geven om ander werk te zoeken. Je moet het verlof voor dat doel gebruiken.

Heb je al een andere job en wil je het verlof nog opnemen, dan kan er discussie ontstaan tussen jou en je werkgever. Er zijn rechters die menen dat het recht op verlof dan vervalt.

Je kan proberen argumenteren dat je probeert een nog betere job te vinden. Je werkgever mag je niet vragen om te bewijzen dat je het verlof gebruikte om te solliciteren. Als hij meent dat je misbruik maakte van het verlof, moet hij dat bewijzen. (JR)

In de loop van de opzeggingstermijn mag je een aantal dagen op het werk afwezig zijn om een andere job te zoeken. Voor die dagen word je wel betaald. Het maakt geen verschil of je arbeider of bediende bent. Het maakt evenmin uit of je je ontslag geeft of krijgt.De laatste 26 weken van de opzeggingstermijn mag je één volle of twee halve dagen per week sollicitatieverlof nemen. In de periode voorafgaand aan deze laatste 26 weken is het sollicitatieverlof beperkt tot een halve dag per week. Krijg je outplacementbegeleiding tijdens de opzegtermijn, dan heb je gedurende de volledige duur van de opzeggingstermijn recht op één volle of twee halve dagen per week. Je moet dan wel de begeleiding volgen in de dagen van je sollicitatieverlof. Je kan daarvoor dus geen extra dagen wegblijven.Werk je deeltijds, dan wordt het recht op sollicitatieverlof proportioneel toegekend in verhouding tot de duur van je prestaties. Neem je tijdens een bepaalde week je sollicitatieverlof niet volledig op, dan kan je het saldo niet overdragen naar de volgende week. Het sollicitatieverlof heeft als doel je de mogelijkheid te geven om ander werk te zoeken. Je moet het verlof voor dat doel gebruiken. Je kan proberen argumenteren dat je probeert een nog betere job te vinden. Je werkgever mag je niet vragen om te bewijzen dat je het verlof gebruikte om te solliciteren. Als hij meent dat je misbruik maakte van het verlof, moet hij dat bewijzen. (JR)