Krijg je geen loon tijdens de periode dat je op non-actief staat, dan kan je een beroep doen op een werkloosheidsuitkering als tijdelijke werkloze.

Technische storing

Bij een technische storing, die het gevolg is van overmacht en waarbij er sprake is van een bedrijfsrisico kan de onderneming je een tijdje op non-actief zetten. In dat geval zal de RVA beslissen of je al dan niet een aanspraak kan maken op een tijdelijke werkloosheidsregeling. Dat is enkel van toepassing op arbeiders.

Staking

In het geval van een staking kan je enkel een werkloosheidsuitkering krijgen na toestemming van het Beheerscomité van de RVA. Hetzelfde geldt voor een lock-out. Dat is zowel geldig voor bedienden als arbeiders.

Slechte weersomstandigheden

Wanneer de weersomstandigheden je werk onmogelijk maken of een gevaarlijke situatie creëren, kan een tijdelijke werkloosheidsregeling worden ingeroepen. De RVA moet daar worden van op de hoogte gebracht. Slechte weersomstandigheden is enkel van toepassing op arbeiders.

Economische oorzaak

Onvoldoende werk voor alle werknemers, is een voorbeeld van een economische oorzaak. In dat geval kan een werkgever een regeling van tijdelijke werkloosheid invoeren op basis van werkgebrek wegens economische oorzaken. Ook dat is enkel van toepassing op arbeiders.

Overmacht

Bij plotse onvoorziene omstandigheden kan een arbeidsovereenkomst tussen jou en je werkgever tijdelijk worden stopgezet. Overmacht geldt zowel voor bedienden als arbeiders.

Collectieve vakantie

Een onderneming sluit soms zijn deuren omdat het een wetgeving volgt betreffende de jaarlijkse vakantie. Daarnaast kan een bedrijf een aantal supplementaire vakantiedagen invoeren op basis van een algemeen verbindend verklaarde CAO.

In beide gevallen kan je tijdelijk werkloos worden gesteld indien die dagen niet zijn gedekt door vakantiegeld. Net zoals bij overmacht is dat geldig voor bedienden en arbeiders. (NS)

Krijg je geen loon tijdens de periode dat je op non-actief staat, dan kan je een beroep doen op een werkloosheidsuitkering als tijdelijke werkloze. Bij een technische storing, die het gevolg is van overmacht en waarbij er sprake is van een bedrijfsrisico kan de onderneming je een tijdje op non-actief zetten. In dat geval zal de RVA beslissen of je al dan niet een aanspraak kan maken op een tijdelijke werkloosheidsregeling. Dat is enkel van toepassing op arbeiders. In het geval van een staking kan je enkel een werkloosheidsuitkering krijgen na toestemming van het Beheerscomité van de RVA. Hetzelfde geldt voor een lock-out. Dat is zowel geldig voor bedienden als arbeiders. Onvoldoende werk voor alle werknemers, is een voorbeeld van een economische oorzaak. In dat geval kan een werkgever een regeling van tijdelijke werkloosheid invoeren op basis van werkgebrek wegens economische oorzaken. Ook dat is enkel van toepassing op arbeiders. Bij plotse onvoorziene omstandigheden kan een arbeidsovereenkomst tussen jou en je werkgever tijdelijk worden stopgezet. Overmacht geldt zowel voor bedienden als arbeiders. Een onderneming sluit soms zijn deuren omdat het een wetgeving volgt betreffende de jaarlijkse vakantie. Daarnaast kan een bedrijf een aantal supplementaire vakantiedagen invoeren op basis van een algemeen verbindend verklaarde CAO. In beide gevallen kan je tijdelijk werkloos worden gesteld indien die dagen niet zijn gedekt door vakantiegeld. Net zoals bij overmacht is dat geldig voor bedienden en arbeiders. (NS)