Lees ook: Het einde van de levenslang gegarandeerde rente
...

Cijfers van de sectorfederatie Assuralia leren dat de omzet van de Belgische verzekeraars vorig jaar is gedaald tot 27,2 miljard euro, het laagste peil sinds 2003. Die omzetdaling is voornamelijk toe te schrijven aan de tanende interesse van de Belg in de veilige tak21-spaarverzekeringen, de grootste concurrent van de spaarboekjes waar meer dan 260 miljard euro op staat."De traditionele spaarboekjes blijven een streepje voor hebben op de tak21-verzekeringen", zegt Gielens. "Een extra opbrengst van enkele tientallen basispunten is onvoldoende om de Belg te doen overstappen. Daarenboven is het geld op het spaarboekje op eender welk moment opvraagbaar. Wie zijn geld in een tak21-verzekering stopt, moet acht jaar wachten voor hij fiscaal ongestraft zijn kapitaal kan aanspreken." Spaarders die hun geld eerder afhalen moeten 27 procent - binnenkort 30 procent - roerende voorheffing betalen op de intresten. "Ook de premietaks van 2 procent houdt de Belg weg van de spaarverzekeringen", weet Assuralia.Maar ook de spaarverzekeringen ontsnappen niet aan de nieuwe realiteit. Een bezoekje aan bankshopper.be leert dat het gegarandeerde rendement op de tak21-verzekeringen, net zoals de rentes op de spaarboekjes, in vrije val is. Onder meer de verzekeraar AG Insurance halveert vanaf 1 november de opbrengsten op de meeste tak21-spaarverzekeringen tot 0,25 procent. Het gegarandeerde rendement kan eventueel aangevuld worden met een winstdeelname."Zolang de ECB haar versoepeling van het monetaire beleid blijft voortzetten, zullen de rentes op die spaarverzekeringen niet stijgen of zelfs verder dalen. Maar de rente kan niet onder 0 zakken", verduidelijkt hij. Het zou commerciële zelfmoord zijn als de banken de tarieven onder in het rood laten gaan. Bovendien reageren de spaarverzekeringen minder vlug op de marktevolutie. "We mogen niet vergeten dat verzekeraars het geld dat gestort wordt in een spaarverzekering investeren in schuldpapier zoals overheidsobligaties met een looptijd van minimaal acht jaar. De obligaties met een hogere coupon die vandaag op vervaldag komen, moeten vervangen worden door nieuwe obligaties met een lagere coupon. Daardoor sijpelen renteaanpassingen minder snel door dan bij een spaarboekje." De geschiedenis leert bovendien dat de verzekeraars pas de rente naar boven bijstellen als de concurrentie dat doet. Vraag is of de tak21-spaarverzekering wel nog een interessant product blijft voor de financiële instellingen. Onder meer Rabobank heeft al de stekker getrokken uit de tak21-spaarverzekeringen. En ook AXA liet in september weten dat het stopt met de verkoop van de tak21-verzekeringen Oxylife Secure en Optiplan. "Het is niet onlogisch dat een aantal banken en verzekeraars die producten laat varen. Er is nu eenmaal minder vraag naar en de winstmarges zijn enorm gedaald", verduidelijkt Gielens. Volgens Assuralia is het rendement op het volume van de beheerde activa gedaald tot 0,1 procent. Daarom zoeken de verzekeraars nieuwe horizonten op. Verschillende banken komen met alternatieven voor de tak21-spaarverzekering over de brug. "In tijden van lage rentes zou de Belg net meer risico's moeten nemen. En daar knelt nu net het schoentje, de Belg wil de veilige havens niet verlaten. Daarom bieden sommige banken producten aan, die een combinatie van een tak21- en een tak23-verzekering zijn. Zo kan je een gedeelte van het kapitaal garanderen en een gedeelte van het kapitaal gebruiken om meer risico te nemen in de hoop zo meer rendement te halen."