Een gereglementeerd, of liever een gewoon, spaarboekje beantwoordt aan een stel wettelijke regels, zoals de betaling van een basisrente én een getrouwheidspremie voor geld dat een jaar op de rekening blijft staan.

In ruil genieten de intresten tot 1.900 euro op deze spaarboekjes een vrijstelling van roerende voorheffing. Op de intresten boven dat plafond houdt de fiscus 15 procent roerende voorheffing in.

Een 'rechttoe rechtaan spaarboekje'

Verschillende internetbanken lanceerden een spaarrekening mét een basisrente, maar zonder getrouwheidspremie. Volgens NIBC Direct vragen de klanten naar zo'n "rechttoe rechtaan spaarboekje zonder de (wettelijk opgelegde) complexiteit van de gereglementeerde spaarrekening".

De spaarders met zo'n niet-gereglementeerde rekening betalen 25 procent roerende voorheffing op alle intresten. En toch is het best mogelijk dat de spaarder netto meer vergoeding overhoudt.

NIBC Direct bijvoorbeeld biedt een netto-rente van 1,125 procent op het niet-gereglementeerde en 1,1 procent op het gereglementeerde spaarboekje (zonder rekening te houden met de premie van 0,2%). "De banken betalen veel taksen op het geld dat op gereglementeerde spaarrekeningen staat", zegt Dirk Dewulf, directeur van NIBC Direct België.

Hogere rente

"In een paar jaar tijd is deze belasting opgelopen tot 24 basispunten. Deze belasting is niet van toepassing voor een niet gereglementeerde spaarrekening. Onder meer door dit fiscaal verschil kunnen wij onze klanten een hogere rente bieden." Een bijkomend voordeel is dat er voor de bank operationeel minder kosten verbonden zijn aan deze rekening.

"Het beste bewijs dat er vraag is naar een eenvoudig en transparant niet-gereglementeerd spaarboekje is dat we duizenden klanten mochten verwelkomen en dat andere banken ons niet-gereglementeerde spaarboekje nu beginnen te kopiëren", zegt Xavier De Pauw, CEO van MeDirect.

Volgens De Pauw zouden zowel spaarder als banken er baat bij hebben als de niet-gereglementeerde spaarboekjes dezelfde fiscale behandeling zouden krijgen als de gereglementeerde. (IDW)

Een gereglementeerd, of liever een gewoon, spaarboekje beantwoordt aan een stel wettelijke regels, zoals de betaling van een basisrente én een getrouwheidspremie voor geld dat een jaar op de rekening blijft staan. In ruil genieten de intresten tot 1.900 euro op deze spaarboekjes een vrijstelling van roerende voorheffing. Op de intresten boven dat plafond houdt de fiscus 15 procent roerende voorheffing in.Verschillende internetbanken lanceerden een spaarrekening mét een basisrente, maar zonder getrouwheidspremie. Volgens NIBC Direct vragen de klanten naar zo'n "rechttoe rechtaan spaarboekje zonder de (wettelijk opgelegde) complexiteit van de gereglementeerde spaarrekening". De spaarders met zo'n niet-gereglementeerde rekening betalen 25 procent roerende voorheffing op alle intresten. En toch is het best mogelijk dat de spaarder netto meer vergoeding overhoudt.NIBC Direct bijvoorbeeld biedt een netto-rente van 1,125 procent op het niet-gereglementeerde en 1,1 procent op het gereglementeerde spaarboekje (zonder rekening te houden met de premie van 0,2%). "De banken betalen veel taksen op het geld dat op gereglementeerde spaarrekeningen staat", zegt Dirk Dewulf, directeur van NIBC Direct België."In een paar jaar tijd is deze belasting opgelopen tot 24 basispunten. Deze belasting is niet van toepassing voor een niet gereglementeerde spaarrekening. Onder meer door dit fiscaal verschil kunnen wij onze klanten een hogere rente bieden." Een bijkomend voordeel is dat er voor de bank operationeel minder kosten verbonden zijn aan deze rekening."Het beste bewijs dat er vraag is naar een eenvoudig en transparant niet-gereglementeerd spaarboekje is dat we duizenden klanten mochten verwelkomen en dat andere banken ons niet-gereglementeerde spaarboekje nu beginnen te kopiëren", zegt Xavier De Pauw, CEO van MeDirect.Volgens De Pauw zouden zowel spaarder als banken er baat bij hebben als de niet-gereglementeerde spaarboekjes dezelfde fiscale behandeling zouden krijgen als de gereglementeerde. (IDW)