Terwijl de inflatie in ons land hoge toppen scheert, zijn de prijzen in Nederland, Frankrijk en Duitsland slechts lichtjes gestegen. Vorig jaar kwam de inflatie in België uit op 1,8 procent (geharmoniseerde indexcijfer). In 2015 was dat nog 0,6 procent. In de drie buurlanden klokte de gemiddelde inflatie in 2016 af op 0,3 procent, of 1,5 procentpunt minder dan bij ons. Volgens het Prijzenobservatorium is dat grote verschil toe te schrijven aan de prijsverhogingen van diensten, bewerkte levensmiddelen en energie.
...