Het principe is duidelijk enkel beroepsrekeningen mogen door de fiscus worden gecontroleerd, niet privérekeningen. Opletten is het geblazen als een bankrekening zowel privé als beroepsmatig wordt gebruikt. In dat geval mag de fiscus immers alle uittreksels - zowel privé als beroeps - nakijken.

Nog erger wordt het als je weet dat één enkele beroepsverrichting op een privérekening - je partner gebruikt bijvoorbeeld de kredietkaart van de zaak voor een privé-uitgave - volstaat om van deze rekening een beroepsrekening te maken en je meteen ook 'carte blanche' aan de fiscus geeft om heel deze privérekening na te kijken.

Als je een vennootschap hebt

©

In dat geval heeft de controleur een volledige bevoegdheid om alle rekeninguittreksels op naam van je vennootschap na te kijken. Vennootschappen hebben per definitie immers enkel beroepsmatige bankrekeningen.

Wat wel kan is dat je als bestuurder of zaakvoerder een bepaalde uitgave of factuur van je vennootschap met eigen, privégelden betaalt. Op die manier wordt er een rekening-courantschuld van de vennootschap in je voordeel gecreëerd. Je krijgt met andere woorden een schuldvordering op je vennootschap.

Het geeft je nadien de mogelijkheid om geld uit je vennootschap te halen voor het bedrag vermeld op de rekening-courant op de balans van de vennootschap. Goed om weten is dat deze rekening-courant als dusdanig geen (bank)rekening van de vennootschap is en dus in principe niet kan worden ingekeken door de fiscus.

Wat is de beste aanpak?

Belangrijk is dat het al dan niet gebruik van een bankrekening als een beroepsrekening een - wat men in het vakjargon noemt - een 'feitenkwestie' is. Het is dus aan de fiscus om aan de hand van feitelijke omstandigheden eigen aan een bepaalde discussie, te bewijzen dat de omstreden rekening wel degelijk beroepsmatig wordt gebruikt. Toch vermijdt je beter dergelijke discussie met de fiscus.

Dit doe je als volgt. Hou je beroepsrekeningen strikt gescheiden van je privé bankrekeningen. Vermijd ongewilde 'ongelukken' door bijvoorbeeld een leverancier met je privérekening te betalen.

Wat wel kan is dat je als zelfstandige of vennootschap een beroepsmatige zichtrekening heeft waarop je alle verrichtingen voor je zaak doet en daar bovenop een privé spaarrekening waarop je dan 'overtollig' geld van je zaak overschrijft en belegt. Dit laatste is dan privé spaargeld van een rekening die de fiscus niet kan inkijken en waarvan de interesten ook niet belastbaar zijn als een beroepsinkomen.(JS)

Het principe is duidelijk enkel beroepsrekeningen mogen door de fiscus worden gecontroleerd, niet privérekeningen. Opletten is het geblazen als een bankrekening zowel privé als beroepsmatig wordt gebruikt. In dat geval mag de fiscus immers alle uittreksels - zowel privé als beroeps - nakijken. Nog erger wordt het als je weet dat één enkele beroepsverrichting op een privérekening - je partner gebruikt bijvoorbeeld de kredietkaart van de zaak voor een privé-uitgave - volstaat om van deze rekening een beroepsrekening te maken en je meteen ook 'carte blanche' aan de fiscus geeft om heel deze privérekening na te kijken. Wat wel kan is dat je als bestuurder of zaakvoerder een bepaalde uitgave of factuur van je vennootschap met eigen, privégelden betaalt. Op die manier wordt er een rekening-courantschuld van de vennootschap in je voordeel gecreëerd. Je krijgt met andere woorden een schuldvordering op je vennootschap. Het geeft je nadien de mogelijkheid om geld uit je vennootschap te halen voor het bedrag vermeld op de rekening-courant op de balans van de vennootschap. Goed om weten is dat deze rekening-courant als dusdanig geen (bank)rekening van de vennootschap is en dus in principe niet kan worden ingekeken door de fiscus. Belangrijk is dat het al dan niet gebruik van een bankrekening als een beroepsrekening een - wat men in het vakjargon noemt - een 'feitenkwestie' is. Het is dus aan de fiscus om aan de hand van feitelijke omstandigheden eigen aan een bepaalde discussie, te bewijzen dat de omstreden rekening wel degelijk beroepsmatig wordt gebruikt. Toch vermijdt je beter dergelijke discussie met de fiscus. Wat wel kan is dat je als zelfstandige of vennootschap een beroepsmatige zichtrekening heeft waarop je alle verrichtingen voor je zaak doet en daar bovenop een privé spaarrekening waarop je dan 'overtollig' geld van je zaak overschrijft en belegt. Dit laatste is dan privé spaargeld van een rekening die de fiscus niet kan inkijken en waarvan de interesten ook niet belastbaar zijn als een beroepsinkomen.(JS)