Variabel loon kan verschillende vormen aannemen. In de meeste gevallen gaat het om bonussen, premies of commissies (37,2 procent). Niet-recurrente prestatiegebonden premies (14,7 procent) zijn ook mogelijk. Dan gaat het om voordelen die gebonden zijn aan de collectieve resultaten van een bedrijf. Een derde mogelijkheid zijn de warrants of aandelenopties. Die krijgt 5,1 procent van de bedienden, kader- en directieleden.

Het valt SD Worx op dat het aantal medewerkers dat warrants krijgt, erg laag blijft. 'We hadden verwacht dat de populariteit ervan sneller zou toenemen', zegt Brigitte Oversteyns van SD Worx. 'Dit is namelijk een erg interessante formule omdat warrants vrij zijn van RSZ-bijdragen. Bedrijven die hun medewerkers met een extraatje willen belonen, laten zo eigenlijk mooie kansen liggen.' Warrants zijn vooral populair bij bedrijven met 100 tot 300 werknemers.

Ook opvallend zijn de regionale verschillen bij variabele verloning. In Wallonië zijn de extraatjes veel gebruikelijker dan in Vlaanderen en Brussel: 54,1 procent krijgt variabele verloning in Wallonië, tegen 49,3 procent in Brussel en 44,9 procent in Vlaanderen. Dat is mogelijk te verklaren doordat er nog meer industrie bestaat in het zuiden van België.

In haar Zomerakkoord lanceerde de federale regering een nieuwe optie: de winstpremie. Daarmee kunnen ondernemingen vanaf volgend jaar hun winst of een deel ervan toekennen als bonus voor hun werknemers. Financieel is dat systeem een pak interessanter dan een gewone bonus, zegt SD Worx. Ze is makkelijk in te voeren en het plafond ligt hoger: het totale bedrag van de winstpremies mag 30 procent van de loonmassa zijn. De winstpremie is altijd een collectief voordeel voor alle werknemers.

Variabel loon kan verschillende vormen aannemen. In de meeste gevallen gaat het om bonussen, premies of commissies (37,2 procent). Niet-recurrente prestatiegebonden premies (14,7 procent) zijn ook mogelijk. Dan gaat het om voordelen die gebonden zijn aan de collectieve resultaten van een bedrijf. Een derde mogelijkheid zijn de warrants of aandelenopties. Die krijgt 5,1 procent van de bedienden, kader- en directieleden.Het valt SD Worx op dat het aantal medewerkers dat warrants krijgt, erg laag blijft. 'We hadden verwacht dat de populariteit ervan sneller zou toenemen', zegt Brigitte Oversteyns van SD Worx. 'Dit is namelijk een erg interessante formule omdat warrants vrij zijn van RSZ-bijdragen. Bedrijven die hun medewerkers met een extraatje willen belonen, laten zo eigenlijk mooie kansen liggen.' Warrants zijn vooral populair bij bedrijven met 100 tot 300 werknemers. Ook opvallend zijn de regionale verschillen bij variabele verloning. In Wallonië zijn de extraatjes veel gebruikelijker dan in Vlaanderen en Brussel: 54,1 procent krijgt variabele verloning in Wallonië, tegen 49,3 procent in Brussel en 44,9 procent in Vlaanderen. Dat is mogelijk te verklaren doordat er nog meer industrie bestaat in het zuiden van België.In haar Zomerakkoord lanceerde de federale regering een nieuwe optie: de winstpremie. Daarmee kunnen ondernemingen vanaf volgend jaar hun winst of een deel ervan toekennen als bonus voor hun werknemers. Financieel is dat systeem een pak interessanter dan een gewone bonus, zegt SD Worx. Ze is makkelijk in te voeren en het plafond ligt hoger: het totale bedrag van de winstpremies mag 30 procent van de loonmassa zijn. De winstpremie is altijd een collectief voordeel voor alle werknemers.