De Cypriotische Laiki Bank en de Bank of Cyprus hebben de afgelopen jaren overdreven risico's genomen door veel te hoge interesten op spaargelden toe te kennen aan hun klanten. Daarvan dreigen 'grote' spaarders nu het slachtoffer te worden. Deze goede klanten van Cypriotische banken moeten immers een heffing tot 60 procent betalen op hun spaardeposito's boven 100.000 euro. Spaarders die minder dan 100.0000 euro op hun rekening hebben blijven buiten schot.

Wat zegt Europa?

Op Europees vlak wordt er aan gedacht de grote deposito's een voorkeursbehandeling te geven. Dat zou betekenen dat spaarders met meer dan 100.000 euro op hun rekening bevoorrecht zouden worden tegenover andere schuldeisers van een bank mocht die failliet gaan. Dat wil met andere woorden zeggen dat de grote spaarders pas aangesproken kunnen worden in allerlaatste instantie, als alle alternatieven, inclusief kapitaalmaatregelen, een gedwongen verkoop of nationalisatie, zijn bekeken maar geen soelaas brengen.

En België?

Ook in België zijn spaartegoeden tot 100.000 euro beschermd bij een faillissement van een bank. We stellen vast dat er nog heel wat onwetendheid is bij de Belgische spaarders over deze bescherming. Gaat een bank failliet, dan kunnen spaarders rekenen op een wettelijke bescherming van hun spaargeld door het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. Het fonds dekt gelden op een zicht-, spaar- of termijnrekening en dit tot een bedrag van maximaal 100.000 euro. Ook kasbons zijn beschermd, op voorwaarde dat ze zijn ingeschreven op een effectenrekening of in open bewaargeving zijn gegeven. De wettelijke bescherming geldt ook voor 'financiële instrumenten' zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen die zijn ingeschreven op een effectenrekening. Weet echter dat u eigenaar blijft van die financiële instrumenten als de bank waar uw effecten op een rekening staan, failliet zou gaan. De effecten op een effectenrekening vallen dus niet in de boedel van het faillissement, maar moeten aan de eigenaar worden teruggegeven. Wanneer die effecten verloren gaan in een bedrieglijk faillissement - de failliete bank heeft bijvoorbeeld de rekeninguittreksels van een effectenrekening vervalst - dan treedt de dekking van het beschermingsfonds in werking.

Per spaarder en per bank

De Belgische bescherming is een garantie tot 100.000 euro per spaarder én per bank. Een voorbeeld: stel dat u bij een bank A een zichtrekening hebt op uw naam, waarop 15.000 euro staat. Daarnaast hebt u bij diezelfde bank met uw huwelijkspartner een gemeenschappelijke spaarrekening met 250.000 euro, in totaal 265.000 euro. Als bank A failliet zou gaan, krijgt u een vergoeding van 15.000 euro voor uw zichtrekening plus de helft van 250.000 euro of 125.000 euro voor het spaarboekje. Het bedrag is in totaal echter beperkt tot 100.000 euro. Uw huwelijkspartner krijgt op zijn of haar beurt 125.000 euro, evenwel ook beperkt tot het maximum van 100.000 euro. Van het totale tegoed van 265.000 euro, krijgt u dus 200.000 euro terugbetaald. Voor de 65.000 euro die overblijft, behoudt u een vordering op bank A en zal het afhangen of er nog iets overblijft na betaling van bevoorrechte schuldeisers door de curator. Heeft u ook spaargeld bij een bank B, dan kunt u daar eveneens aanspraak maken op een terugbetaling tot maximaal 100.000 euro. Wilt u absolute veiligheid, dan zet u best niet meer dan 100.000 euro op een rekening bij één enkele bank.

Johan Steenackers

De Cypriotische Laiki Bank en de Bank of Cyprus hebben de afgelopen jaren overdreven risico's genomen door veel te hoge interesten op spaargelden toe te kennen aan hun klanten. Daarvan dreigen 'grote' spaarders nu het slachtoffer te worden. Deze goede klanten van Cypriotische banken moeten immers een heffing tot 60 procent betalen op hun spaardeposito's boven 100.000 euro. Spaarders die minder dan 100.0000 euro op hun rekening hebben blijven buiten schot. Wat zegt Europa?Op Europees vlak wordt er aan gedacht de grote deposito's een voorkeursbehandeling te geven. Dat zou betekenen dat spaarders met meer dan 100.000 euro op hun rekening bevoorrecht zouden worden tegenover andere schuldeisers van een bank mocht die failliet gaan. Dat wil met andere woorden zeggen dat de grote spaarders pas aangesproken kunnen worden in allerlaatste instantie, als alle alternatieven, inclusief kapitaalmaatregelen, een gedwongen verkoop of nationalisatie, zijn bekeken maar geen soelaas brengen. En België?Ook in België zijn spaartegoeden tot 100.000 euro beschermd bij een faillissement van een bank. We stellen vast dat er nog heel wat onwetendheid is bij de Belgische spaarders over deze bescherming. Gaat een bank failliet, dan kunnen spaarders rekenen op een wettelijke bescherming van hun spaargeld door het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. Het fonds dekt gelden op een zicht-, spaar- of termijnrekening en dit tot een bedrag van maximaal 100.000 euro. Ook kasbons zijn beschermd, op voorwaarde dat ze zijn ingeschreven op een effectenrekening of in open bewaargeving zijn gegeven. De wettelijke bescherming geldt ook voor 'financiële instrumenten' zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen die zijn ingeschreven op een effectenrekening. Weet echter dat u eigenaar blijft van die financiële instrumenten als de bank waar uw effecten op een rekening staan, failliet zou gaan. De effecten op een effectenrekening vallen dus niet in de boedel van het faillissement, maar moeten aan de eigenaar worden teruggegeven. Wanneer die effecten verloren gaan in een bedrieglijk faillissement - de failliete bank heeft bijvoorbeeld de rekeninguittreksels van een effectenrekening vervalst - dan treedt de dekking van het beschermingsfonds in werking.Per spaarder en per bankDe Belgische bescherming is een garantie tot 100.000 euro per spaarder én per bank. Een voorbeeld: stel dat u bij een bank A een zichtrekening hebt op uw naam, waarop 15.000 euro staat. Daarnaast hebt u bij diezelfde bank met uw huwelijkspartner een gemeenschappelijke spaarrekening met 250.000 euro, in totaal 265.000 euro. Als bank A failliet zou gaan, krijgt u een vergoeding van 15.000 euro voor uw zichtrekening plus de helft van 250.000 euro of 125.000 euro voor het spaarboekje. Het bedrag is in totaal echter beperkt tot 100.000 euro. Uw huwelijkspartner krijgt op zijn of haar beurt 125.000 euro, evenwel ook beperkt tot het maximum van 100.000 euro. Van het totale tegoed van 265.000 euro, krijgt u dus 200.000 euro terugbetaald. Voor de 65.000 euro die overblijft, behoudt u een vordering op bank A en zal het afhangen of er nog iets overblijft na betaling van bevoorrechte schuldeisers door de curator. Heeft u ook spaargeld bij een bank B, dan kunt u daar eveneens aanspraak maken op een terugbetaling tot maximaal 100.000 euro. Wilt u absolute veiligheid, dan zet u best niet meer dan 100.000 euro op een rekening bij één enkele bank.Johan Steenackers